Personeel chemisch afvaldepot niet gecertificeerd?

Het is onze fractie ter oren gekomen dat een medewerker van de afvalstroom Maarssen ontslagen zou zijn.
Volgens bronnen zou deze medewerker gecertificeerd geweest zijn voor het verwerken van chemisch afval.
Dit zou dan inhouden dat met het vertrek van deze medewerker en geen gecertificeerde chemisch afvalverwerker meer op de locatie aanwezig zou zijn.
Bij verdere navraag, zou dit bij de afvalscheidingsstations in Breukelen en Loenen ook geen gecertificeerde medewerkers staan.
Als onze informatie juist is, maakt de fractie van Lokaal Liberaal hier zich ernstig zorgen om, en hebben wij om deze reden schriftelijke vragen gesteld, om opheldering hierover te vragen.

Hieronder de vragen zoals wij die gesteld hebben aan het college.

Vraag:
1. Klopt onze informatie?
Als dit zo is dan maken wij ons ernstige zorgen. Ervan uitgaande dat onze informatie klopt, hebben we de volgende aanvullende vragen:

2. Wat kunnen de gevolgen zijn van het verkeerd verwerken van, of verkeerd omgaan met chemisch afval? We denken hierbij bijvoorbeeld aan het samenkomen van verschillende stoffen.

3. Wat is er de reden van dat de veiligheidseis, om gekwalificeerd personeel te hebben dat werkt met chemisch afval, niet nageleefd wordt?
Wij ontvangen graag per omgaande een reactie of de informatie die onze fractie bereikt heeft, klopt.
Als dit zo is ontvangen we ook graag per omgaande antwoorden op onze aanvullende vragen en een impact/risico-analyse van de ontstane situatie.
Namens de fractie Lokaal Liberaal

Frank van Liempdt
Ronald van Liempdt
Suzanne Kox
Bas Verwaaijen

Terug naar boven