De eerste commissievergadering van Sannah-Joy van Iterson is een feit!

Sannah-Joy doet verslag van haar eerste commissievergadering.  Op dinsdag 2 februari stond de commissie fysiek domein op de planning, met interessante onderwerpen zoals de vaststelling van het bestemmingsplan Haarrijnweg 5. Met dit project zullen 17 woningen worden gerealiseerd, maar door een paar ingediende zienswijzen moet het bestemmingsplan op enkele punten …

Bestemmingsplan Harmonieplein Zuidblok vastgesteld.

Dinsdag 30 januari heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Harmonieplein Zuidblok vastgesteld. Met de ontwikkeling van het zuidblok worden het theater en de aanbouw aan het monumentale Groene Kruisgebouw afgebroken en zal dit worden vervangen door 24 sociale zorgwoningen, 12 middel dure huurwoningen, 4 grondgebonden koopwoningen en 9 koopappartementen. De monumentale …

Jongeren in gesprek met de lokale politiek

Sannah-Joy van Iterson was vandaag namens de fractie van Lokaal Liberaal aanwezig bij het eerste gesprek tussen raad, college en 4 jongeren van het Niftarlake College. Er is een leuk en prettig gesprek gevoerd over hoe we de jeugd meer kunnen betrekken bij de gemeentelijke politiek. Het was echt inspirerend …

Commissie Fysiek Domein 9 januari, onderwerp herinrichting Zandpad

Lokaal Liberaal heeft zich uitgesproken over de herinrichting van het Zandpad, waarbij de huidige situatie complexer is dan oorspronkelijk beoogd. In 2018 diende Lokaal Liberaal een motie in om het Zandpad tussen de Machinekade in Maarssen en Nieuwersluis zo snel mogelijk als fietsstraat in te richten, met het oog op …

Terug naar boven