Bestemmingsplan Harmonieplein Zuidblok vastgesteld.

Dinsdag 30 januari heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Harmonieplein Zuidblok vastgesteld.

Met de ontwikkeling van het zuidblok worden het theater en de aanbouw aan het monumentale Groene Kruisgebouw afgebroken en zal dit worden vervangen door 24 sociale zorgwoningen, 12 middel dure huurwoningen, 4 grondgebonden koopwoningen en 9 koopappartementen.
De monumentale villa (gaslaan 16) zal als woning worden hersteld.

Lokaal Liberaal is altijd erg kritisch geweest op het plan, over de verkeersintensiteit en de parkeerdruk.  Alle extra onderzoeken die na  behandelingen in de commissie hebben plaats gevonden, hebben geresulteerd in dit uitstekende plan. Met de enorme woningbehoefte is het fijn dat ook dit project eindelijk van start kan gaan. Een bijna unaniem besluit van de gemeenteraad, alleen de SP stemde alweer tegen een woningbouwproject met 30% sociale huur.

Terug naar boven