Bezwaartermijn Oostkanaaldijk verlopen => 80 km/u!

  https://www.facebook.com/GroepFrankVanLiempdtLokaalLiberaal/posts/866634716718522    Op 5 juni 2015 is in Staatscourant 15420 het verkeersbesluit over de Oostkanaaldijk gepubliceerd. Dit besluit omhelst: – De verlaging van de maximumsnelheid naar 60 km/uur op de Oostkanaaldijk als besloten in het Verkeersbesluit maximumsnelheid Oostkanaaldijk tussen Loenen aan de Vecht en Nigtevecht 60 km/uur (Staatscourant nr. 13301 van …

Voorrangssituatie Diependaalsedijk/Nassaustraat

Vanavond heeft Lokaal Liberaal aandacht gevraagt voor de situatie op deze kruising. Hier is enige tijd geleden de voorrangssituatie gewijzigd. Vooral voor kinderen, ouderen en eigenlijk alle fietsers is hier een onveilige situatie.  Helaas vinden de partijen D66, Streekbelangen, VVD, CDA, CU-SGP en half Groenlinks dat de wethouder hier eerst …

Gedecoreerden dag weer jaarlijks georganiseerd

Het vorige college heeft een besluit genomen om de gedecoreerden dag nog maar eens in de 5 jaar te organiseren. De jaarlijkse bijeenkomst werd dus afgeschaft. Omdat wij menen dat de groep gedecoreerden van grote waarde zijn voor onze gemeente, wilden we dit besluit terugdraaien. Hiertoe hebben we een motie ingediend, …

Terug naar boven