Oostkanaaldijk weer terug naar 80 km/u!

3090_0IMG_8890

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds het groot onderhoud aan de Oost-Kanaaldijk staan er borden 60 km/u langs de weg.
Deze snelheid zou op den duur door drempels worden gehandhaaft.
De inwoners van de aanliggende kernen waren hierdoor verrast en wilden hun oude snelheid weer terug,
vooral nu de dijk er bij ligt als een biljartlaken. De aanwoners van de dijk, boerenbedrijven en ondernemingen, waren tegen drempels ivm zwaar transport en landbouwvoertuigen.

Motie
Alle reden voor Lokaal Liberaal om een motie op te stellen, welke samen met Stichtse Vecht Beweegt aan de raad werd aangeboden. Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 19 mei stond de motie, om de snelheid op de Oostkanaaldijk op 80 km te houden, opnieuw op de agenda. Eerder gebeurde dit al tijdens de raadsvergadering van 31 maart, maar toen staakte de stemming met 16 – 16.

Raadsvergadering
Tijdens de raadsvergadering waren er insprekers namens de dorpsraad Loenen en Nigtevecht en bezorgde inwoners. Deze insprekers wilden nogmaals de raad overtuigen van het feit het dat de Oostkanaaldijk ook met een snelheid van 80 kilometer per uur, een veilige, verantwoorde situatie blijft, zoals dit al jaren het geval is. Omdat het een herstemming betrof, was er voor de raad geen ruimte om nogmaals in debat te gaan.
Ben Goesdorpsraad


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motie aangenomen
De motie werd ditmaal met de kleinste mogelijke meerderheid aangenomen. Na de stemming bij handopsteking telde de voorzitter 16 stemmen vóór en 15 stemmen tegen. Omdat Maarssen2000 ditmaal met 2-1 verdeeld tegenstemde, waren we erg blij met dat er twee fractieleden van D66 toch met onze motie meestemden. Lokaal Liberaal zal er op toezien dat het college de aangenomen motie ook uitgevoerd wordt.

Terug naar boven