Bezwaartermijn Oostkanaaldijk verlopen => 80 km/u!

80daf  https://www.facebook.com/GroepFrankVanLiempdtLokaalLiberaal/posts/866634716718522

  

Op 5 juni 2015 is in Staatscourant 15420 het verkeersbesluit over de Oostkanaaldijk gepubliceerd.
Dit besluit omhelst:
– De verlaging van de maximumsnelheid naar 60 km/uur op de Oostkanaaldijk als besloten in het Verkeersbesluit maximumsnelheid Oostkanaaldijk tussen Loenen aan de Vecht en Nigtevecht 60 km/uur (Staatscourant nr. 13301 van 09 mei 2014) wordt ingetrokken en de geplaatste verkeers-borden A0160 en A0260 worden verwijderd.

– Dit verkeersbesluit treedt in werking nadat de bezwaartermijn is verstreken.

De bezwaartermijn is zes weken, gerekend vanaf 5 juni gaat het besluit op 17 juli in.

Terug naar boven