Tijdens reces blijft Lokaal Liberaal actief

LL_banner-320px

 

 

Zomerstages

Direct na de zomervakantie worden er een vijftal zomerstages voor raads- en commissieleden georganiseerd.
Op diverse gebieden krijgen de raadsleden de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van verschillende instanties.
Lokaal Liberaal pakt deze mogelijkheid dan ook met zeven paar handen aan en zullen deze zomerstages met veel interesse gaan volgen.

Er worden drie stages georganiseerd binnen het Sociaal Domein gericht op jeugdzorg.
Voor Lokaal Liberaal zo’n belangrijk onderdeel binnen het Sociaal Domein dat wij alle drie deze stages zullen bijwonen.
Twee organisaties zetten hun deuren voor ons open. De Waag in Utrecht en Youke te Utrecht.
De waag is een instantie gespecialiseerd in forensische psychiatrie en Youke geeft specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen.
De raads- en commissieleden krijgen een uitleg over wat het werk voor hun allemaal behelst en de relatie met de gemeente.
Daarnaast is er op 1 september een ontmoeting met de leden van het sociale wijkteam. Zij zullen op Boom & Bosch vertellen over hun werk, casussen voorleggen en is er de mogelijkheid om 1 op 1 in gesprek te gaan met leden van de SWT.

Een andere zomerstage waar Lokaal Liberaal erg geïnteresseerd is de mogelijkheid om mee te lopen bij het Telefonisch Informatie Centrum van de Gemeente.
Wat voor vragen komen er binnen, hoe worden deze afgehandeld en wat is er allemaal voor nodig. Het TIC krijgt dagelijks vele vragen en meldingen van inwoners en is dus een zeer belangrijke afdeling voor onze inwoners.

Ook een uiterst interessante stage is de mogelijkheid om mee te lopen met een late dienst of een nachtdienst van de politie. Wat komen zij tegen, waar lopen ze tegen aan, en waar zouden wij als gemeenteraad rekening moeten houden bij onze besluitvorming. Het werk van de politie binnen onze gemeente is zo enorm belangrijk dat we ons nu al verheugen op deze stage.

Lokaal lIberaal zal uitgebreid verslag doen van deze stages op onze website en via Facebook en Twitter.

 Interne training

Ook zullen wij regelmatig voor onze fractievergadering diverse experts op allerlei gebieden uitnodigen om met ons mee te denken en ons van informatie te voorzien. Het is belangrijk dat je als raads- of commissie lid continu bezig bent met het vergaren van meer kennis van je gemeente en het begrijpen van bestuurlijke processen. Ook is het voor ons,als grootste lokale politieke partij, van het grootse belang om de verbinding met inwoners en politiek te maken en te behouden. De inwoner staat bij ons altijd centraal en dus zijn wij uiteraard ook tijdens het gehele reces gewoon bereikbaar en aanspreekbaar.

Terug naar boven