Brief Lokaal Liberaal aan het College in verband met onderzoek Aldi

Lokaal Liberaal heeft vandaag een brief verzonden aan het College waarin zij verzoekt om duidelijkheid.
Daar waar een motie door de gemeenteraad is aangenomen op 16 december 2014, lijkt het college dit verzoek volkomen naast zich neer te leggen.
Lokaal Liberaal wil hier graag spoedig opheldering over, en stuurde hier onderstaande brief over.

 

Aldilogo

In een zeer recent verstuurd persbericht vertelt het College dat de verhuizing van de Aldi naar de Planetenbaan niet doorgaat. Dit onderbouwt u met een recente studie van Universiteit Nyenrode. In dat zelfde persbericht maakt u geen melding van een motie die door de gemeenteraad is aangenomen aangaande dit onderwerp.
In het College voorstel doet u dit wel: “Vervolgens is in de gemeenteraad een motie van verschillende politieke partijen aangenomen, waarin verzocht is om dit vestigingsverzoek nogmaals te onderzoeken.”

De letterlijke tekst echter was veel sterker :De mogelijkheden onderzoeken om een verhuizing van de Aldi naar de Planetenbaan realiseerbaar te maken.

Ook de overwegingen van deze motie laten niets te raden over.

Het gaat ons hier nu niet over het feit of de Aldi nu wel of niet moet verhuizen, maar over het niet uitvoeren van een raadsmotie door het college! Dit terwijl in de afgelopen commissie de Burgemeester hier over zeer duidelijke uitspraken heeft gedaan. De avond (16 december 2014) dat de motie werd aangenomen was een gedeelte van het college zeer ontstemd over het aannemen van deze motie ,,het heeft hier de schijn van dat een motie van de raad moedwillig is vertraagd en vervolgens terzijde geschoven. Wellicht kunt u dit ontzenuwen door ons de onderzoeken te tonen die u gedaan heeft naar de mogelijkheden om een verhuizing realiseerbaar te maken?

Ook brengen wij u nog even het volgende onder uw aandacht, kometenweg 7 staat te koop/huur en onderstaande tekst is wat er op de makelaarssite te lezen staat:

Bestemming

Het object valt onder de bepalingen van het bestemmingsplan Maarssenbroek Werkgebied, vastgesteld op 14 december 2009,  met als bestemming Bedrijven, milieucategorie 1 t/m 3.

Op grond van het provinciale en regionale beleid wordt detailhandel op perifere locaties, zoals het bedrijventerrein Maarssenbroek, alleen toegestaan als deze bedrijven vanwege de specifieke ruimtelijke eisen moeilijk inpasbaar zijn in bestaande winkelgebieden. Daarbij valt te denken aan de verkoop van auto’s, boten, caravans, keukens, sanitair en vuurwerk, alsmede wooninrichting waaronder meubels, tuincentra, bouwmarkten.

De gemeente Stichtse Vecht is momenteel actief met het opstellen van een nieuw ontwerp bestemmingsplan. Hierbij zal de gemeente zich nog flexibeler opstellen bij eventuele transformaties. Hierbij wordt gedacht aan wooneenheden en detailhandel.

Graag z.s.m. uw reactie op onze opmerkingen

Terug naar boven