WMO-verordening

Op 30 oktober was de voortzetting van de gemeenteraad van 28 oktober. In de raad van 28 oktober heeft de fractie van Lokaal Liberaal een tweetal amendementen ingediend op de WMO-verordening. De strekking van het ene amendement was dat cliënten niet zomaar gedwongen kunnen worden om te verhuizen. De strekking …