Tijdens reces blijft Lokaal Liberaal actief

    Zomerstages Direct na de zomervakantie worden er een vijftal zomerstages voor raads- en commissieleden georganiseerd. Op diverse gebieden krijgen de raadsleden de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van verschillende instanties. Lokaal Liberaal pakt deze mogelijkheid dan ook met zeven paar handen aan en zullen …

Brief Lokaal Liberaal aan het College in verband met onderzoek Aldi

Lokaal Liberaal heeft vandaag een brief verzonden aan het College waarin zij verzoekt om duidelijkheid. Daar waar een motie door de gemeenteraad is aangenomen op 16 december 2014, lijkt het college dit verzoek volkomen naast zich neer te leggen. Lokaal Liberaal wil hier graag spoedig opheldering over, en stuurde hier onderstaande …

Lokaal Liberaal dient 6 amendementen in op het DorpsOntwikkelingsPlan Maarssen-Dorp

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces zal Lokaal Liberaal 6 amendementen indienen op het dorp ontwikkelingsplan Maarssen-dorp. In de commissievergadering heeft Lokaal Liberaal al duidelijk gemaakt zich niet volledig te kunnen vinden in stuk. Afgezien van de enorme inzet die er is getoond door de bewoners die gereageerd hebben, …

Terug naar boven