Lokaal Liberaal doet voorstel doorstroming starterswoningen op terrein Brandweerkazerne Gaslaan

Vragen aangaande brandweerkazerne Gaslaan In de gemeenteraad verklaarde de wethouder dat brandweerkazerne Gaslaan niet te koop staat. In het door de gemeenteraad aangenomen DOP Maarssen staat dat de kazerne bij voorkeur behouden blijft en meegenomen wordt in de gebiedsontwikkeling. In de verkoopbrochure staat dat ook nieuwbouw tot de mogelijkheden behoort. …

Gemeente zet brandweerkazerne in verkoop! Lokaal Liberaal verbaasd en stelt direct vragen!

De fractie van Lokaal Liberaal heeft met verbazing kennis genomen van de kennelijk voorgenomen verkoop van de Brandweerkazerne aan de Gaslaan in Maarssen-Dorp. Wij hebben hierover de volgende vragen gesteld aan het College: Wij zagen net op Facebook dat er een makelaar de brandweergarage Gaslaan in de verkoop heeft, dit …

Rechtvaardig huisvestingsbeleid voor álle woningzoekenden.

Lokaal Liberaal pleit voor rechtvaardig huisvestingsbeleid voor álle woningzoekenden in Stichtse Vecht. De fractie van Lokaal Liberaal heeft met verbazing kennisgenomen van een tweetal berichten met betrekking tot huisvesting In de gemeente Stichtse Vecht. Enerzijds het bericht op juichende toon, waarmee de gemeente denkt een oplossing gevonden te hebben voor …