Schriftelijke vervolgvragen plasticinzameling

  Lokaal Liberaal werd deze week opnieuw geconfronteerd met de problematiek rondom het inzamelen van plastic. 16 februari stelde wij al schriftelijke vragen, en de beantwoording daarvan beloofde een aantal verbeteringen. Echter blijken die verbeteringen tot nu toe nog niet echt resultaat te hebben zo blijkt uit de foto’s die …

Opnieuw schriftelijke vragen problemen afvalinzameling plastic

Lokaal Liberaal heeft opnieuw moeten constateren dat een probleem wat drie jaar geleden ook al speelde, nog niet lijkt opgelost. De afvalcontainers in de diverse kernen van Stichtse Vecht blijken niet voldoende capaciteit te hebben, of te weinig geleegd te worden om de hoeveelheid plastic aan te kunnen. Daarnaast is …

Vraagtekens bij  www.jongaandevecht.nl

Nadat we al eerder vragen hebben gesteld over de website jongaandevecht, heben we netjes gewacht tot de gemeente haar proces heeft afgemaakt. Nu hebben we technische vragen gesteld over cijfertjes en beleidsvragen over evaluatie en tussentijdse rapporten. De gemeente heeft als ondersteuning van het jeugdbeleid een landelijk format ingekocht om …

Lokaal Liberaal doet voorstel doorstroming starterswoningen op terrein Brandweerkazerne Gaslaan

Vragen aangaande brandweerkazerne Gaslaan In de gemeenteraad verklaarde de wethouder dat brandweerkazerne Gaslaan niet te koop staat. In het door de gemeenteraad aangenomen DOP Maarssen staat dat de kazerne bij voorkeur behouden blijft en meegenomen wordt in de gebiedsontwikkeling. In de verkoopbrochure staat dat ook nieuwbouw tot de mogelijkheden behoort. …

Terug naar boven