Gemeente zet brandweerkazerne in verkoop! Lokaal Liberaal verbaasd en stelt direct vragen!

De fractie van Lokaal Liberaal heeft met verbazing kennis genomen van de kennelijk voorgenomen verkoop van de Brandweerkazerne aan de Gaslaan in Maarssen-Dorp. Wij hebben hierover de volgende vragen gesteld aan het College: Wij zagen net op Facebook dat er een makelaar de brandweergarage Gaslaan in de verkoop heeft, dit …

Rechtvaardig huisvestingsbeleid voor álle woningzoekenden.

Lokaal Liberaal pleit voor rechtvaardig huisvestingsbeleid voor álle woningzoekenden in Stichtse Vecht. De fractie van Lokaal Liberaal heeft met verbazing kennisgenomen van een tweetal berichten met betrekking tot huisvesting In de gemeente Stichtse Vecht. Enerzijds het bericht op juichende toon, waarmee de gemeente denkt een oplossing gevonden te hebben voor …

Brief Lokaal Liberaal aan het College in verband met onderzoek Aldi

Lokaal Liberaal heeft vandaag een brief verzonden aan het College waarin zij verzoekt om duidelijkheid. Daar waar een motie door de gemeenteraad is aangenomen op 16 december 2014, lijkt het college dit verzoek volkomen naast zich neer te leggen. Lokaal Liberaal wil hier graag spoedig opheldering over, en stuurde hier onderstaande …

Lokaal Liberaal dient schriftelijke vragen in over Wijkpark Maarssenbroek

UPDATE: 18 februari Lokaal Liberaal heeft een wandeling gemaakt in het wijkpark Maarssenbroek. Bas Verwaaijen, Suzanne Kox en Onno Tijdgat hebben vanaf de wijk Zwanenkamp tot de wijk Fazantenkamp het hele park afgelopen. Veel mensen gesproken over het hondenbeleid. Men begrijpt de aanlijn en opruimplicht op het stuk vanaf de …

Schriftelijke vragen stroomstoringen Maarssen-dorp

Lokaal Liberaal stelt vragen over de stroomstoringen in Maarssen-dorp Onlangs is Maarssendorp twee maal getroffen door een langdurige stroomstoring. Is het bij het college duidelijk geworden wat de oorzaak van deze stroomstoringen zijn geweest? Zo ja, welke oorzaak hadden de stroomstoringen? Zo nee, wanneer is het duidelijk wat de oorzaak …

Terug naar boven