Wonen in Stichtse Vecht – De woonvisie 2023-2030 door de raad vastgesteld!

Tijdens de raadsvergadering van 26 september is de woonvisie door de raad vastgesteld.
 
De woonvisie 2023-2030 is een gezamenlijke visie van de gemeente en haar maatschappelijke partners op het gebied van wonen.
 
Lokaal Liberaal is van mening dat deze woonvisie een uitstekende balans in sociale huur en koop, middenhuur en koop in de vrije sector heeft. Niet eerder is er zo’n evenwichtige woonvisie voorgelegd door het college.
Er is echt rekening gehouden de vraag van alle groepen woningzoekenden. De uitbreiding van de kernbinding en dan ook nog de op te stellen doelgroepenverordening dragen daar aan bij.
 
De woningbouwcorporaties hebben laten weten dat zij het eens zijn met deze visie en hebben dat schriftelijk expliciet onderschreven. Dat is een veelzeggend teken voor de kwaliteit van dit stuk, met name daar waar het gaat om sociale woningbouw.
 
In het eerste kwartaal van 2024 zal de gemeenteraad zich moeten buigen over de huisvestingsverordening.
In voorbereiding op deze huisvestingsverordening hebben wij samen met NIeuw Links middels een motie het college opgeroepen om het genoemde schaarste-onderzoek onder diverse doelgroepen als politieagenten, docenten, brandweerlieden e.d. uit te gaan voeren voordat de de raad zich moet uitspreken over de huisvestingsverordening.
 
Op die manier kan er direct een doelgroepenverordening worden opgenomen om zo inwoners die in specifieke beroepsgroepen werkzaam zijn voorrang te kunnen geven op het vinden van een woning in onze mooie gemeente.
 
Lokaal Liberaal is dan ook veheugd dat deze motie met een grote meerderheid is aangenomen.
 
 
 
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2023/26-september/19:30/Woonvisie-2023-2030/M-21-17-LL-e-a-onderzoek-huisvestingsmogelijkheden-doelgroepen-in-SV.pdf
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven