UPDATE: Begraafplaatsen in Stichtse Vecht moeten voor iedereen toegankelijk zijn!

UPDATE: 
De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft in de vergadering van 7 november 2023 unaniem de motie van Lokaal Liberaal, CDA en SSV aangenomen om de toegankelijkheid van de begraafplaatsen in Stichtse Vecht, te beginnen met de begraafplaats in Breukelen te realiseren. 
De wethouder gaf aan dat er al een laag grind verwijderd is waardoor de toegankelijkheid iets verbeterd is. 
Maar de motie dringt er op aan, dat de toegankelijkheid verbeterd zal worden zodat iedereen het graf van hun dierbare kunnen bezoeken. 
Wij zijn erg blij met de samenwerking en vooral met het resultaat! 

 

 


De fractie van Lokaal Liberaal is erg geschrokken van de berichtgeving in het AD en de uitzending van WNL waar inwoners met een fysieke beperking aangeven dat zij het graf van hun dierbare op begraafplaatsen in de gemeente Stichtse Vecht niet kunnen bezoeken door een dikke laag grind die op de toegangspaden ligt.
 
Lokaal Liberaal is van mening dat een, van zo emotionele waarde zijnde locatie voor iedereen toegankelijk moet zijn en heeft daarom een hele heldere schriftelijke vraag gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.
 
1. Deelt het college onze mening dat, op korte termijn al onze begraafplaatsen zo ingericht zijn dat deze voor iedereen, valide, minder valide en- of invalide te bezoeken zijn zoals de raad dit in de inclusie agenda heeft vastgesteld?
 
1a. Zo nee, waarom niet?
1b. Zo ja, welk termijn heeft u hiervoor in
gedachte?
 
Wij gaan er vanuit dat het college met een spoedig en passend antwoord, maar belangrijker nog, met een goede en snelle oplossing komt zodat iedere inwoner, zonder problemen de begraafplaatsen in Stichtse Vecht kan bezoeken.
 
 
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/019-Vragen-toegankelijkheid-begraafplaats-Breukelen-S-Kox-Meijer-LL-20231019.pdf
 
 
 

Terug naar boven