Werkbezoek gemeenteraad aan diverse projectlocaties in Stichtse Vecht

Zaterdag 28 augustus zijn Ronald van Liempdt, Onno Tijdgat, Olaf Morel en Suzanne Kox-Meijer aanwezig geweest bij het werkbezoek van de raad aan diverse projectlocaties in Stichtse Vecht om in gesprek te gaan met de inwoners.
 
Als eerste werd er een bezoek gebracht aan de locatie sportvelden in de wijk Broeckland in Breukelen. Veel inwoners kwamen langs om hun verhaal te kunnen doen en om van gedachte te kunnen wisselen met de raadsleden over het mogelijk verplaatsen van de tennisvereniging naar deze plek of juist het verplaatsen van het Broeckland College. Het is, mede door de soms wat onhandige wijze van communicatie vanuit de gemeemte, de inwoners wel duidelijker dat er nog geen enkel besluit is genomen en dat er welliswaar gesprekken plaats hebben gevonden tussen de intiatiefnemers en de gemeente, maar dat het maken van echte keuzes en besluitvorming later aan de gemeenteraad zal zijn als er een concreet voorstel is geschreven door het college.
Als dat voorstel er komt zal dit eerst nog uitgebreid in een commissievergadering (of misschien wel meer dan één) worden besproken alvorens er een beslissing zal worden in de gemeenteraad. Zonder voorstel is er nog niets waar de raad een beslissing over moet/kan of zal nemen.
 
 
 
 
 
Daarna ging de fietstocht verder naar de watertoren in Breukelen.
In een eerder stadium is door de gemeenteraad een bestemmingsplan goedgekeurd waarmee er vijf woningen konden worden gerealiseerd in de watertoren. Echter waren de direct omwonenenden van de toren hier minder gelukkig mee. Met oog op de privacy en de toenemende verkeers- en parkeerdruk hebben zij de handen ineen geslagen en zijn samen met een lokale projectontwikkelaar aan de slag gegaan om de watertoren een andere invulling te kunnen geven met minder woningen, raampartijen aan een zijde van de toren en een recreatieve ruimte op de bovenste bouwlaag. Deze plannen lijken succesvol te gaan slagen al worden de laatste puntjes op de i nog uitgewerkt.
 
 
 
 
Vanaf de Watertoren ging de fietstocht verder naar het Jeugdhonk in Breukelen alwaar wij hartelijk werden ontvangen door de Wijkcommissie Breukelen Noord.
Onder het genot van een kopje koffie of thee en een koekje is de gemeenteraad bijgepraat over de ontwikkelingen van dit terrein en de mogelijke komst van een skeelerbaan op de plek waar in de winter (als de vorst in de lucht zit) een ijsbaan wordt gerealiseerd.
De wijkcommissie gaf aan dat het hele proces voor hun zo stroperig en langdurig verloopt dat het bijna reden is om alle plannen stop te zetten. Na 7 jaar aan gesprekken, documentatie aanleveren, starten van een bestemmingsplan wijziging er nog steeds geen vooruitgang in de lucht zit. Het terrein ligt er klaar voor maar uitvoering lijkt nog erg ver weg.
 
 
 
En tot slot eindigde de fietstocht op de Scheendijk.
Daar werd de gemeenteraad bijgepraat over de ermbamelijke staat van het wegdek, de slechte staat van het groenonderhoud en de stand van zaken betreft de verdere doorontwikkeling van deze prachtige locatie aan De Vecht.

Foto: Bianca Espeldoorn
 
Al met al is de gemeenteraad met een rugzak vol informatie van de betrokken inwoners naar huis gegaan en is er dus echt nog genoeg te doen. En dan hebben we slechts een paar locaties bezocht.
Algehele lijn is in ieder geval duidelijk. De ambtelijke organisatie moet echt op kracht worden gebracht. Wat is er nodig om al deze projecten, maar ook alle andere projecten soepeler en sneller van de grond te krijgen, waardoor we het enthousiasme, de zelfredzaamheid en de goede ideëen van onze inwoners niet langzaam laten doodbloeden.
 
Terug naar boven