Werkbezoek Bedrijventerrein De Werf

IMG_1573

 

Kent u dat VPRO-programma Buren nog, met Frans Bromet? Of van recenter datum De Rijdende Rechter? Daaraan moest ondergetekend commissielid bij sommige taferelen denken bij het bezoek aan bedrijventerrein De Werf.

Afgevaardigden van alle fracties in de gemeenteraad van Stichtse Vecht waren afgelopen zaterdag, met de fiets, naar De Werf gekomen. Dat kleinschalige bedrijventerrein ligt iets net noorden van Loenen, bij de kern Kerklaan.

Het bezoek gebeurde op uitnodiging van de griffie. Reden hiervan was dat het bestemmingsplan voor De Werf en omgeving sterk verouderd is (1984!), en bijgewerkt moet worden volgens nieuwe regels van de hogere overheid. Verder willen gemeente en een projectontwikkelaar het gebied uitbreiden, waardoor aangrenzende landbouwgrond ter grootte van 1 ha in bedrijventerrein zou worden omgezet.

De gemeente Loenen heeft (dus nog voor de fusie tot Stichtse Vecht) geprobeerd om een nieuw bestemmingsplan door de raad te krijgen maar dit strandde steeds weer door juridisch getouwtrek tot aan de Raad van State toe. De belangen van de daar gevestigde bedrijven, de inwoners van de bedrijfswoningen en de plannen voor uitbreiding staan op gespannen voet met elkaar. Dit bleek ook afgelopen zaterdag weer, toen raadsleden ter plaatse in gesprek gingen met bedrijfseigenaren, bewoners en de projectontwikkelaar. Er is veel oud zeer, en de discussie wordt soms niet op feiten gevoerd.

De grieven spitsen zich toe op verrommeling van het terrein; overlast door zwaar verkeer, die wellicht nog versterkt wordt door de uitbreidingsplannen; onduidelijkheid over milieucategorieën, zowel bij bestaande bedrijven als de nieuwe, en parkeerproblemen. Daarbij komt nog dat de diverse partijen elkaar het leven soms zuur maken, al dan niet via de rechter. Ten slotte heeft naar de mening van Lokaal Liberaal de gemeente Loenen destijds ook steken laten vallen. De regie lijkt soms te hebben ontbroken. Dit hebben we helaas vaker gezien in ruimtelijke ordening vraagstukken in Loenen. (Herinnert u zich de jarenlang slepende kwestie Garsten-Noord nog?)

Na afloop van het bezoek kwam alle belanghebbenden nog eens samen in ontmoetingscentrum De Boomgaard in Loenen. Hierbij werden vele vragen geformuleerd voor wethouder Franko Zivkovic. De sfeer was op sommige momenten zelfs constructief te noemen. Er werd in ieder geval weer gepraat, na jaren gebakkelei.

Wat voor Lokaal Liberaal belangrijk is zijn de volgende punten:

– is er wel noodzaak voor een extra bedrijventerrein op dit moment, of kunnen toe met de huidige terreinen. De projectontwikkelaar doet op dit moment nog geheimzinnig over zijn potentiële klanten.

– hoe kunnen we verrommeling van het terrein tegengaan? En hoe kunnen we de door sommige bewoners gemelde overlast, in welke vorm dan ook, beperken?

– hoe zorgen we ervoor dat belanghebbenden er samen uit komen, in plaats elkaar dwarszitten. Wij vragen meer regie van de wethouder. De raad, dus ook Lokaal Liberaal, zal dit scherp in de gaten houden.

Lokaal Liberaal was al, als inwonerspartij, in gesprek met belanghebbenden. Wij kijken met belangstelling naar de regie door de gemeente en de bevoegde wethouder.

 

Terug naar boven