Bestemmingsplan Besselsesteeg 2 in Maarssen

Net gesproken in de commissie Fysiek domein, over het bestemmingsplan Besselsesteeg 2. Het bestemmen van het pand als hoofdwoning. Dit was nooit geregeld, terwijl het pand al sinds eind jaren 70 bewoond is geweest.
We hopen ten zeerste dat deze omissie van de gemeente, naast de hinder, niet financieel op de schouders van de betrokken inwoners zal drukken.
Horende de commissie wordt het foutje gerepareerd in het bestemmingsplan.

Terug naar boven