Versneld vrijgeven van volledige geluid- en milieueffectrapporten over de N201 aan de dorpsraad Loenersloot.

 
 
Olaf Morel heeft namens de fractie van Lokaal Liberaal een vraag aan het college van B&W gesteld over het mogelijk maken van het versneld vrijgeven door de provincie Utrecht van de volledige geluid-en milieu effect rapporten aan de dorpsraad Loenersloot.
 
Het zou fijn zijn als het college bij de provincie gaat bewerkstelligen dat de volledige geluids- en milieueffect rapporten over de N201 nabij Loenersloot zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor 1 september, door de provincie worden vrij gegeven aan de dorpsraad Loenersloot. Bent u bereid dit te doen en contact hierover op te nemen met de dorpsraad Loenersloot?
 
De gemeente heeft hierop het volgende antwoord gegeven:
 
De provincie draagt haar eigen verantwoordelijkheid voor het correct en tijdig communiceren over bestuurlijke zaken, een en ander conform wettelijke bepalingen zoals onder andere vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht. De gemeente kan de provincie hooguit het verzoek doen om de stukken op een kortere termijn vrij te geven dan gepland. Met bijgevoegde brief brengen we het verzoek van de dorpsraad over aan de provincie met de argumenten die u bij de inleiding van bovenvermelde vraag heeft vermeld.
Tevens zal de provincie in de brief worden verzocht om met de dorpsraad van Loenersloot in gesprek te treden over de termijn die gepland is voor vrijgave van de documenten. De wijkwethouder voor Loenersloot zal namens de gemeente het contact met de dorpsraad hierover onderhouden. De gebiedsregisseur zal fungeren als liaison tussen de omgevingsmanager van de provincie voor dit project en de voorzitter van de dorpsraad.
 
Inmiddels heeft de gemeente op 19 augustus ook de beloofde brief toegestuurd aan de provincie. Hopelijk zijn de gevraagde documenten snel bij de dorpsraad in bezit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven