Verbetering baggerwerkzaamheden om vissterfte te voorkomen!

De gemeente en het hoogheemraadschap is van start gegaan met de baggerwerkzaamheden in de watergangen van Stichtse Vecht.   Schoon en helder water is tenslotte goed voor de planten en dieren die hier leven.

 

https://stichtsevecht.nl/nieuws/3628/baggerwerkzaamheden-maarssenbroek-van-start/

Lokaal Liberaal heeft in 2019 over de werkwijze van het baggeren kritische spoed vragen gesteld aan het college om onmiddelijk te stoppen met de maaiwerkzaamheden met de maaiboot omdat dit in dat op dat moment tot enorme vissterfte heeft geleid.
Door het omwoelen van de grond wordt de sloot een modderpoel en is er niet voldoende zuurstof voor de vissen om in leven te blijven.

Voor de werkzaamheden dit jaar heeft onze wethouder dierenwelzijn Frank van Liempdt een ecoloog laten toevoegen om zo te monitoren of de werkzaamheden diervriendelijk verlopen. 

Vanwege de broedperiode is de ecoloog toegevoegd om de werkzaamheden te begeleiden op ecologisch gebied. De ecoloog heeft kort voor aanvang van de werkzaamheden de locatie bezocht en de watergangen gecontroleerd en zal actie ondernemen indien nodig.   
Er zijn diverse kleppen tijdelijk opengezet zodat de vissen zich kunnen verplaatsen naar een rustiger gebied.
Indien er tijdens de werkzaamheden situaties worden aangetroffen die onduidelijk of onwenselijk zijn ten aanzien van de vispopulatie zal eerst de ecoloog worden geconsulteerd alvorens verder te gaan.

Als u als inwoner constateert dat er tijdens de werkzaamheden zaken mis dreigen te gaan laat dit onze fractie weten op info@lokaalliberaal of bel de gemeente op 14 0346.  Tenslotte zijn wij allen verantwoordelijk voor het welzijn van alle dieren in onze leefomgeving!

Lokaal LIberaal is dé lokale inwonerspartij die ten alle tijden bij wil bijdragen aan een goede en prettige leefomgeving, en u kunt ons daar bij helpen. 
Mail vragen- of opmerkingen naar info@lokaalliberaal.nl en onze raadsleden en het ombudsteam van Lokaal Liberaal gaan met uw vragen aan de slag! 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven