Veel gemeenten schaffen hondenbelasting af. Lokaal Liberaal wil dit ook in onze gemeente!

Veel gemeenten schaffen de hondenbelasting af zo valt ook vandaag te lezen in onderstaand artikel uit het Algemeen Dagblad.

Lokaal Liberaal schreef in haar verkiezingsprogramma in 2018 reeds het volgende:

Hondenbelasting

Sommige bestaande belastingen worden naar onze zin niet gebruikt waar ze voor bedoeld zijn. Zo kan de hondenbelasting structureel omlaag. Daar wordt namelijk veel ‘winst’ op gemaakt.

Hondenbelasting is bedoeld voor hondenbeleid, en niet voor andere zaken. We streven naar een kostendekkende hondenbelasting die echt alleen maar voor hondenbeleid gebruikt wordt. Het hondenbeleid willen we doorlichten. Met een geoptimaliseerd beleid krijgt de hondenbezitter waar hij voor betaalt en de overige inwoners hoeven geen nadelige gevolgen van een falend hondenbeleid te ondervinden.

Lokaal Liberaal zal bij de behandeling van de belastingverordening opnieuw met dit voorstel met een motie of amendement naar de raad komen.

https://www.ad.nl/economie/veel-gemeenten-schaffen-hondenbelasting-af~a91e7115/
Terug naar boven