Lokaal Liberaal wil inspreekrecht voor inwoners in de raad behouden

Dinsdag 2 april vergadert de gemeenteraad over het voorstel om het spreekrecht voor inwoners te veranderen.

Kern van het voorstel is dat inwoners in de commissievergaderingen (de beeldvormende fase) meer inspreekmogelijkheden, waaronder een ruimere inspreektijd, krijgen. In ruil daarvoor wordt dan het inspreekrecht in de raad afgeschaft. Want, zo is de gedachte, als je je zegje al hebt kunnen doen in de commissie is inspreken in de raad niet meer nodig.

Voor Lokaal Liberaal is het inspreekrecht voor inwoners in de raad een van de pijlers waar onze lokale democratie op rust. Gehoord worden en je zegje kunnen doen ten overstaan van de gemeenteraad is voor ons een van de essenties van inwonersparticipatie. Dat afschaffen, al is het tijdelijk, zet onze inwoners op afstand van onze volksvertegenwoordiging en is wat ons betreft een weg die we niet moeten inslaan.

Het verlengen van de spreektijd en het versterken van de rol van inwoners bij de commissievergaderingen (de beeldvormende fase) kan op onze instemming rekenen, vandaar dat wij alleen het beslispunt over het afschaffen van het inspreekrecht in de raad amenderen. Bij een goed verlopen traject zal inspraak in de raad nog maar beperkt aan de orde zijn. Het op voorhand afschaffen van die mogelijkheid past echter niet in de wijze waarop wij om zouden moeten gaan met de belangen van onze inwoners. Daarom dienen wij in de raad een amendement in dat tot doel heeft het inspreekrecht voor inwoners in de raad te behouden.

Hebt u hierover een mening? En wilt u die kenbaar maken aan de gemeenteraad? Meldt u zich dan aan bij de griffie voor het inspreekrecht, nu het nog kan!
 
Dit doet u door voor maandag 1 april, 12.00 uur een mail te sturen aan griffie@stichtsevecht.nl waarin u verzoekt om in te mogen spreken op het agendapunt “Voorstel Pioniersgroep voor doorontwikkeling vergadermodel”
Terug naar boven