Lokaal Liberaal vraagt in technische vragen meer duidelijkheid over verdeling subsidies voor Kinderboerderijen in Maarssendorp en Maarssenbroek.

In de commissie Sociaal Domein van 12 maart werd het subsidiebeleid besproken. Deze wil het college eigenlijk ongewijzigd met een jaar verlengen in 2020.

Echter heeft Lokaal Liberaal tijdens deze commissie vragen gesteld over het feit dat er thans een verschil dat bestaat in het subsidiebedrag tussen de kinderboerderij Vechtse Hoeve in Maarssendorp en kinderboerderij Otterspoor in Maarssenbroek. (verschil een kleine 13.000 euro op jaarbasis)
Het antwoord van de wethouder is dat dit bedrag is bepaald op basis van de bezoekersaantallen.

Wij hebben hierover een aantal technische vragen gesteld:

  1. Hoe stelt u de bezoekersaantallen vast van beide kinderboerderijen?
  2. Hoe frequent is deze vaststelling?
  3. Is er een mogelijkheid tot aanpassing van de financiële verdeelsleutel tussen de kinderboerderijen als de bezoekersaantallen (sterk) wijzigen? Zo ja, wat zijn hierover de afspraken? Zo nee, waarom gebeurt dit niet?
  4. Kunt u ons de meest recente bezoekersaantallen van beide kinderboerderijen doen toekomen alsmede het jaar en welke periode daarover gemeten is?

Terug naar boven