Puinhoop in Zeeheldenbuurt

Al weken renoveert Portaal de huurhuizen in de Zeeheldenbuurt in Maarssen-Dorp. Tijdens een renovatie/verbouwing is er natuurlijk altijd sprake van enige overlast. Deze overlast probeert de gemeente in goede banen te leiden door afspraken te maken met de uitvoerder en vergunningen te verstrekken over bv gebruik van openbare ruimte ten behoeve van de renovatie. Denk hierbij aan het gebruik van parkeerhavens voor tijdelijke opslag of aanleveren van goederen.

Al geruime tijd komen er vanuit deze buurt klachten over de manier waarop de uitvoerder met deze afspraken omgaat. Inwoners die aan de bel trekken bij Portaal (de opdrachtgever) krijgen geen reactie op hun klachten. Wat rest is om aan de gemeente te vragen om te handhaven op afspraken en vergunningen.

Afgelopen vrijdag is Lokaal Liberaal op pad gegaan door de straten.

Constateringen:
Materialen staan op parkeervakken buiten de vergunningsperiode.
Ook zijn deze niet compact neergezet, maar zeer ruimte innemend.
Op een aantal plekken staat het materiaal blokkerend op stoepen en looproutes. Opslagcontainers staan kris kras door de wijk heen, ook op parkeerhavens en stoepen waar dit niet mag. Er ligt rommel door de gehele wijk.

Hieronder een kleine impressie van de situatie op 30 mei.

De gemeente heeft ons gemeld dat er contact is opgenomen met de uitvoerder. Door de meldingen van inwoners gaat er ook gehandhaafd worden op de gemaakte afspraken.

Wij hopen dat de overlast in de komende weken sterk verminderd wordt. Straks begint het renoveren in de staatsliedenbuurt, we zullen dat project ook nauwlettend volgen.

Terug naar boven