Plannen voor nieuwe dienstregeling bussen.


U-OV heeft onlangs een vervoersplan voor een nieuwe dienstregeling bekend gemaakt.
Deze regeling gaat einde van dit jaar in.

Het plan hier is te lezen op 

Hierin staat beschreven dat de haltes in Zandweg-Oostwaard en velen op de straatweg gaan vervallen in de dienstregeling. 
Als alternatief komt er U-flex, ons inziens een soort belbus, voor terug. Zoals op de site van U-OV staat te lezen:“Jaarlijks maakt U-OV een vervoerplan voor het volgende jaar, met daarin voorstellen voor lijnvoering en dienstregeling. 
Het geeft invulling aan de uitgangspunten die de provincie Utrecht, onze opdrachtgever, heeft vastgesteld. Het vervoerplan van U-OV wordt altijd ter consultatie voorgelegd aan gemeenten, reizigersorganisaties en de reizigers zelf . 
Hierna worden er eventueel nog zaken aangepast, en wordt het vervoerplan vastgesteld.”

Lokaal Liberaal heeft hier vanmiddag direct schriftelijke vragen over gesteld. 

Vraag 1
Is het college op de hoogte van dit vervoersplan?

Vraag 2
Is het college en Gemeente van Stichtse Vecht betrokken geweest in het opstellen van dit plan?

Vraag 3
Is het college voorstander van deze actualisatie van de dienstregeling?

Vraag 4
Heeft het college in het kader van de participatie op enigerlei wijze de inwoners betrokken bij deze plannen, of is zij nog voornemens dat te doen?

Vraag 5
Wat gaan de stappen worden van onze gemeente richting U-OV om voor de belangen van onze inwoners op te komen?

Vraag 6
Bent u met ons van mening dat een geschatte afstand van 450, 950 tot maximaal 1350 meter tot de eerstvolgende bushalte onacceptabel is, rekening houdend met onze minder valide inwoners? 

Zodra we antwoorden hebben op deze bovenstaande vragen informeren wij u direct!

Terug naar boven