Voorrangssituatie Diependaalsedijk/Nassaustraat

Vanavond heeft Lokaal Liberaal aandacht gevraagt voor de situatie op deze kruising. Hier is enige tijd geleden de voorrangssituatie gewijzigd. Vooral voor kinderen, ouderen en eigenlijk alle fietsers is hier een onveilige situatie.  Helaas vinden de partijen D66, Streekbelangen, VVD, CDA, CU-SGP en half Groenlinks dat de wethouder hier eerst …

Lokaal Liberaal dient 6 amendementen in op het DorpsOntwikkelingsPlan Maarssen-Dorp

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces zal Lokaal Liberaal 6 amendementen indienen op het dorp ontwikkelingsplan Maarssen-dorp. In de commissievergadering heeft Lokaal Liberaal al duidelijk gemaakt zich niet volledig te kunnen vinden in stuk. Afgezien van de enorme inzet die er is getoond door de bewoners die gereageerd hebben, …

Gedecoreerden dag weer jaarlijks georganiseerd

Het vorige college heeft een besluit genomen om de gedecoreerden dag nog maar eens in de 5 jaar te organiseren. De jaarlijkse bijeenkomst werd dus afgeschaft. Omdat wij menen dat de groep gedecoreerden van grote waarde zijn voor onze gemeente, wilden we dit besluit terugdraaien. Hiertoe hebben we een motie ingediend, …

Terug naar boven