Ontwikkeling Sportpark Daalseweide

151007%20Op%20Buuren%20Sport2Soms vraag je je weleens af, hoe je als politiek het verschil kan maken. Dat je op plekken een rondje tekent, tussen alle vierkantjes, omdat maatwerk een passend reactie zou zijn.

Het gaat hier om sportpark Daalseweide, sinds 1970 de basis voor sportend Maarssen. Hier zijn de clubs v.v. Maarssen, Luck Raeck, OVVO en DWSM gevestigd. Met de naderende afronding van Opbuuren, heeft de raad de vraag gekregen van deze vier sportclubs of er kan worden doorgepakt.

Doorpakken
Doorgepakt op een plan van de vier sportverenigingen waarmee Daalseweide toekomstbestendig wordt. Waar 2500 leden hun sport kunnen blijven beoefenen naar de standaards van 2016. Het plan vraagt afstemming en samenwerking met gemeente, provincie, sportclubs en ontwikkelaars. Het is financieel haalbaar, doordacht en helder. Wat Lokaal Liberaal vooral aantrekt, is het feit dat er vier sportverenigingen samen de handen in elkaar steken.

De financiering van de ontwikkeling wordt opgebracht door woningbouw. De sportverenigingen leveren velden in en krijgen via hernieuwde inrichting en kunstgras genoeg veld capaciteit terug om de toekomst tegemoet te gaan.

Peilstuk
Op 7 juni stond er in een raadscommissie een peilstuk op de agenda. De vraag was of er mee ingestemd kan worden dat er woningen gebouwd worden, en dat er met dat geld er een toekomst bestendig sportpark gerealiseerd kan worden op Daalseweide.

De meerderheid van de politieke partijen vindt, om verschillende redenen, dat het tegen het beleid is, om op Daalseweide met geld gebouwd gaat worden die uit gemeentegrond is opgebracht. Het beleid is nml. dat geld, opgebracht uit woningbouw, naar de algemene reserve gaat. Tevens zegt het sportbeleid dat het geld eerlijk over alle sportverenigingen verdeeld moet worden.

Maar juist deze verenigingen leveren hun velden in. Juist deze verenigingen komen met een gedegen plan. Juist deze verenigingen willen samen aan hun toekomst bouwen. Voor de 2500 sporters nu en de velen die gaan volgen.

Goed plan
Lokaal Liberaal vindt dat goede plannen een goede behandeling verdienen.

Als we doorgaan met dit plan, en wordt met de laagste variant gerekend qua grondprijzen, dan blijft er waarschijnlijk nog heel veel geld over om te besteden aan andere verenigingen. Dan hebben we de situatie dat er én een sportpark ligt waarmee de verenigingen toekomstbestendig worden, én er ligt een buffer om andere verenigingen bij nood te helpen.

Waar kunnen we hier maatwerk leveren? Niet alleen afwijzen op beleid, maar zorgen dat we iets juist wel kunnen uitvoeren. Anders komt er nergens vooruitgang.

Het zou eeuwig zonde zijn, als deze plannen in een la belanden, en dat we over tien jaar terugkijken dat we het hier hebben laten liggen.

Terug naar boven