De Hazeslinger

UPDATE: Beantwoording schriftelijke vragen Hazeslinger

Inmiddels heeft de fractie van Lokaal Liberaal de beantwoording op de gestelde vragen betreft de Hazeslinger ontvangen, en daaruit blijkt dat er voorlopig  geen vernieuwingen / verbeteringen op de planning. 
Voor 2023 en 2024 staat er uitsluitend klein onderhoud op de planning. In dit onderhoud wordt struikelgevaar aangepakt, door middel van het opvullen van kuilen en het herstraten van scheve tegels. Voor de lange termijn is op dit moment geen volledige renovatie en herinrichting op de Hazeslinger op de agenda. Het college geeft aan dat dit op projectmatige basis dient te worden uitgevoerd en in het kader van realistisch begroten pakt het college aleen projecten op die op redelijke termijn tot uitvoering kunnen worden gebracht. De Hazeslinger valt niet binnen deze overwegingen. 

De volledige beantwoording is hier te lezen: 

Lokaal Liberaal betreurt het enorm dat de renovatie van de Hazeslinger wederom op de lange baan is geschoven, ondanks dat er op 12 mei 2021 een motie is aangenomen waarbij het college is opgeroepen prioriteit te geven aan het project Hazeslinger en zo snel mogelijk de benodigde (extra) capaciteit te organiseren en in te zetten op het project waardoor dit op de lijst lopende ruimtelijke projecten kan worden ogpgenomen en vervolg kan worden gegeven aan de doorstart. 

***************************************************************************************************

 

 

Al jarenlang is huidige staat van de Hazeslinger een doorn in het oog van vele bewoners en dit geldt ook voor Lokaal Liberaal.

Bij de vorige plannen om de Aldi te verbouwen zou ook de Hazeslinger worden opgeknapt en een fraaie eigentijdse uitstraling krijgen.
Doordat destijds die plannen niet zijn doorgegaan is ook het opknappen van de Hazeslinger stil komen te liggen, ondank dat daar geld voor was gereserveerd.

Nu de Aldi wordt verbouwd zou het best logisch zijn dat nu ook de Hazeslinger wordt opgekapt, maar daar heeft Lokaal Liberaal nog niets over gezien of gehoord. 
Voor Lokaal Liberaal aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan het college over de voortgang van het opknappen van de Hazeslinger.
Wij zijn in afwachting van de antwoorden en of er dan vervolgstappen nodig zijn.

 

 

Terug naar boven