UPDATE: Commissielid Olaf Morel springt in de bres voor startende ondernemers in Stichtse Vecht

UPDATE 18-01-2021: 

Of wij nou op onze wenken zijn bediend is ons niet duidelijk maar we zijn blij dat wethouder Maarten van Dijk 15 januari j.l. een brief heeft gestuurd aan het ministerie van Economische zaken en Klimaat met daarin een duidelijke oproep om ook een regeling te treffen voor startende ondernemers.

De brief leest u hieronder.

We hopen dat er snel ook een toekomstperspectief komt voor deze startende ondernemers. Want iedere ondernemer die dicht moet zijn, heeft het zwaar.
Brief-Stichtse-Vecht-aan-EZK-d.d.-15-01-202114 jnauari 2021

Er zijn verschillende ondernemers in Stichtse Vecht die aan het begin van 2020 gestart zijn met hun onderneming. Als voorbeeld eetcafé/restaurant Daalder in Vreeland. Zij zijn op 5 februari open gegaan tot 15 maart 2020. Daarna kwam Corona en de eerste lockdown en werd alles anders……
 
Eigenaar Remko en Gaby Daalder verwoorden het als volgt: “Maar nu we diep in de tweede Corona golf zitten stijgt het water ons aan de lippen. Niet alleen voor ons maar voor vele starters onder ons. De situatie kort gezegd is als volgt: Omdat we starters zijn en geen omzet over 2019 kunnen overleggen vallen wij voor een zeer groot gedeelte buiten de steun maatregelen. Ook kunnen wij geen extra voordelige lening aanvragen bij RVO omdat wij starters zijn. Het water staat, zoals al eerder gezegd, ons langzamerhand aan de lippen en ik zou graag willen dat de politiek hier vragen over gaat stellen bij de verantwoordelijke instanties met als doel dat wij als starters een gelijke behandeling krijgen.”
 
Reden voor Olaf Morel om technische vragen aan het college te stellen of er voor deze ondernemers ook nog licht aan het einde van de donkere tunnel is.
 
Vragen:
1.Heeft het college in beeld hoeveel startende ondernemers er in onze gemeente zijn die geen jaarcijfers van 2019 kunnen overleggen en daardoor geen aanspraak kunnen maken op de financiële compensatieregelingen?
 
1a. Is er contact gezocht met startende ondernemers die aan de bel hebben getrokken? En zo ja, wat was de uitkomst van deze gesprekken?
 
2. Heeft het college mogelijkheden om startende ondernemers te ondersteunen tijdens de corona – crisis?
 
3. Is het college voornemens om aan te dringen bij de landelijke politiek om ook de startende ondernemer niet ten onder te laten gaan tijdens de corona crisis en er voor te pleiten om deze ook financieel te ondersteunen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven