Coming Out Day 2019.

Coming Out Day 2019.
 
De regenboogmonitor die onlangs is uitgekomen stelt dat de gemeente Stichtse Vecht op een bedroevende laatste plaats staat als het gaat om de acties die ondernomen zijn naar aanleiding van het regenboogakkoord en de motie:  “Kleur geven aan het Regenboogakkoord.” welke door bijna de voltallige raad werd gesteund op 13 november 2018.
 
Ronald van Liempdt stelt op Coming Out Day waarbij de vlag op het gemeentehuis een regenboog laat zien, schriftelijke vragen naar aanleiding van deze berichtgeving.
 
Vraag 1:
Is de conclusie van COC Midden Nederland juist, dat er tot op heden geen acties zijn ondernomen tot verdere uitrol van de beloften opgenomen in het Regenboog Stembusakkoord?b. Zo ja: waarom tot op heden geen acties, zo nee: welke acties?
 
Vraag 2:
Kan het college een terugkoppeling geven in een RIB (Raads Informatie Brief) over de voortgang van de uitvoeren van de aangenomen motie.
 
Vraag 3:
Deze terugkoppeling voor 01-11-2019 te geven.
 
 
Terug naar boven