Brommers op de rijbaan

Naast de strijd om het hondenbeleid, kwam ook het GVVP deel C aan bod in de gemeenteraad van 29 maart. Het betreft een verkeersplan en in dit geval speciaal voor het langzame verkeer. De raad heeft dit plan aangenomen.

Vele inloop avonden zijn er geweest en hier hebben de bewoners hun knelpunten aangegeven. Zoals onveilige oversteekplaatsen, gevaarlijke situaties et cetera. Deze knelpunten zijn in het plan benoemd en in een overzicht gezet.

Herenweg Bij één knelpunt heeft Lokaal Liberaal nog een tekstwijziging voorgesteld (amendement). Hierbij ging het om de Herenweg in Maarssen. Dit is als knelpunt voor fietsers gesteld, waarbij een overlegtraject met inwoners is voorgesteld om tot eventuele maatregelen te komen. Wij zijn er van overtuigd dat je dan alle stakeholder erbij moet betrekken. In het geval van de Herenweg is het zeer logisch om ook met de ondernemers in gesprek te gaan over eventuele maatregelen. De raad ging akkoord met de toevoegen van ondernemers bij het overleg.

Brommers Wat het meest in het oog sprong bij dit GVVP waren de brommers, welke op de rijbaan gestuurd gaan worden. Landelijk is dit al de standaard. Ook Utrecht heeft dit als algeheel beleid. Bij de commissie waren er nog vele uitzonderingen voorgesteld waarbij brommers nog steeds tussen de fietsers mochten. Vooral in Maarssenbroek waren er teveel onduidelijke uitzonderingen.

Minimale uitzondering Lokaal Liberaal vindt dat uitzonderingen op de regel, tot het minimum beperkt moeten blijven. Want dan pas wordt er duidelijkheid gecreëerd. Duidelijkheid in het verkeer leidt tot veiligheid. De uitzonderingen in Maarssenbroek zijn nu beperkt tot enkele doorsteken tussen wijken zelf. Met deze gemaakte aanpassingen kon Lokaal Liberaal instemmen met het gehele plan. Vanaf welke datum de maatregel in gaat, is nog niet bekend.

Denktank Lokaal Liberaal wil hierbij alle deelnemers van onze denktank bedanken voor de input over de kwestie “Brommers op de rijbaan”. Ook al waren de meningen divers, het gaf ons een goed inzicht welke denkrichting we konden aannemen.

 

Terug naar boven