Ongewijzigde huishoudelijke hulp aan hoogbejaarden?

De fractie van Lokaal Liberaal heeft spoedvragen aan het college gesteld naar aanleiding van een noodkreet van een inwoonster. Zij maakt zich zorgen over de huishoudelijke hulp die haar moeder ontvangt.

Ze krijgt nu veel minder uren dan voorheen, zo blijkt uit aan ons ter hand gestelde communicatie tussen de inwoonster en de verantwoordelijk wethouder, mevrouw Koops.

Er is specifiek voor clienten die ouder dan 85 afgesproken dat zij worden ontzien wanneer er bezuinigd moet worden. Dit om deze mensen niet meer met grote veranderingen te confronteren.

Regels
In de afgesproken regels staat duidelijk het uitzonderingsgeval.
Bij de groepen cliënten waar we een uitzondering voor maken staat:
“Cliënten op zeer hoge leeftijd (85+). Deze cliënten willen we zo min mogelijk belasten met veranderingen.”

We kunnen niet anders concluderen dan dat de 89-jarige mevrouw recht heeft  op huishoudelijke hulp “oude stijl” (dwz geldend zoals in 2015) en dat de overgang naar HH-nieuwe stijl dus expliciet NIET van toepassing is.

Schriftelijke vragen
Lokaal Liberaal heeft de onderstaande schriftelijke vragen aan het college gesteld:

1. Bent u het met ons eens dat mevrouw inderdaad recht blijft houden op HH-oude stijl?
2. Zo nee, waarom niet?
3. Zo ja, kunt u ons toezeggen dat u nog deze week (te weten uiterlijk vrijdag 8 april 2016) de situatie zoals die voor mevrouw  gold in ere herstelt, en Tzorg een opdracht verstrekt die in lijn is met de hulp die voor mevrouw in 2015 te doen gebruikelijk was?

Voorts volgen er enkele algemenere vragen:
4. Hoeveel omzettingen HH hebben er in 2016 reeds plaatsgevonden voor clienten die ouder zijn dan 85?
5. Bent u het met ons eens dat eventuele omzettingen zoals bedoeld onder vraag 4, strijdig zijn met het door u zelf opgestelde beleid?
6. Welke acties onderneemt u om de omzettingen HH terug te draaien voor de doelgroep onder vraag 4?

Wij vernemen graag uw antwoorden per omgaande, maar verwachten in ieder geval dat u de inwoonster maandag 4 april nog belt en haar conform bovenstaande de toezegging doet dat haar moeder de hulp terug krijgt die ze had. Onze fractie verwacht in ieder geval maandag een antwoord van de portefeuillehouder te aanzien van vraag 1, 2 en 3.

Link naar artikel RTVStichtseVecht

Terug naar boven