Frank Venus

Frank's Bio

Ik ben nu ruim 40 jaar actief in ons familiebedrijf. Politiek is dan niet je eerste prioriteit. Maar het bedrijfsleven moet ook met de politiek kunnen communiceren. Ik ben van mening dat we in een gemeente meer begrip kunnen kweken, als meer ondernemers ook actiever met de politiek bezig gaan. Natuurlijk moet ik als ondernemer ontzettend oppassen met belangenverstrengeling. Voor mij is dat zeker als het gaat over mijn kennis van de afval- en asbestproblematiek. Toch heb Ik de handschoen van Lokaal Liberaal opgepakt, en vertrouw dat ik met mijn kennis en ervaring een steentje bij kan dragen. Ik kan een gesprekspartner en vertegenwoordiger zijn voor de ondernemers uit onze gemeente. Ik geloof in visie, luister eerst, en spreek de taal.

E-mail: frankv@lokaalliberaal.nl
Tel: 06-51568521

 

 

Onno Tijdgat

Onno's Bio

Ik ben van beroep applicatieontwikkelaar en woonachtig in Breukelen centrum.

Na een periode van 4 jaar als commissielid ben ik in 2018 benoemd tot raadslid van Lokaal Liberaal. De komende jaren hou ik me vooral bezig met de onderwerpen: financiën, bestemmingsplannen, economie, toerisme en cultuur.

 

 

E-mail: onno@lokaalliberaal.nl
Tel: 06-47929050

Bas Verwaaijen

Bas' Bio

Ik ben sinds 2005 actief in de lokale politiek. Sinds 2013 als commissielid en sinds de verkiezingen van 2014 als raadslid voor Lokaal Liberaal. Binnen de fractie vervul ik de rol van ombudsman; inwoners die vastlopen in processen en procedures met (gemeentelijke) instanties kunnen bij ons aankloppen en dan wijs ik ze op de mogelijkheden, regelingen enzovoorts die er zoal zijn. Huisvesting, Sociaal Domein en Financiën zijn daarnaast zaken waar ik me binnen de fractie mee bezig hou.

Omdat ik het belangrijk vind naast raadslid ook actief te zijn in de lokale samenleving, ben ik mede-oprichter en organisator van Timmerdorp Maarssenbroek. Daarnaast heb ik voordat ik raadslid werd in diverse besturen gezeten van onder meer Scouting Marsua, Wijkcommissie Antilopespoor en RTV Stichtse Vecht. Ik woon in Maarssenbroek en ben getrouwd met Joke en vader van twee zoons, Bram en Pim.

 

 

E-mail: bas@lokaalliberaal.nl
Tel: 06-28347938

Ronald van Liempdt

Ronald's Bio

Ik ben al jarenlang politiek actief als steunfractielid en denktank. Sinds de verkiezingen van 2014 ben ik als raadslid actief bij Lokaal Liberaal.  Sinds mijn eerste stapjes hapte ik al Maarssense lucht. Mijn lokale betrokkenheid uit zich tegenwoordig in het organiseren van vele activiteiten binnen de gemeente. Ik ben medeoprichter en organisator van het Timmerdorp Maarssendorp. Daarnaast ben ik actief bij landelijke scoutingactiviteiten.

 

 

E-mail: ronald@lokaalliberaal.nl
Tel: 06-51155356

 

Suzanne Kox-Meijer

Suzanne's Bio

Ik ben al jarenlang actief betrokken in de gemeente. Na 7 jaar actief in de wijkcommissie Zwanenkamp, en als een van de bestuursleden van de Skeelerronde van Maarssenbroek kreeg ik bij Lokaal Liberaal in 2014 de kans om mijn betrokkenheid verder uit te kunnen breiden tot raadslid en zo nog meer te kunnen betekenen voor mijn directe leefomgeving. De afgelopen vier jaar heb ik de inwoner centraal doen staan en vele bezoeken op locatie afgelegd. Waarbij de focus lag op de leefbaarheid van de inwoners van Stichtse Vecht. Leefbaarheid is voor mij een heel breed begrip. Of dit nou overhangend groen is, of dat thuiswonen een probleem omdat er niet voldoende zorg in huis is of zorgen om ruimtelijke ontwikkeling. Alles waar inwoners hun zorgen over willen uitspreken zijn even belangrijk en daar dient naar geluisterd te worden.
Dit maakt dat ik op veel vlakken actief ben is binnen de raad. Leefbaarheid is een onderwerp dat veel portefeuilles raakt. In de komende vier jaar wil ik deze lijn dan ook voortzetten. O.a. Bouwen & wonen, leven in een gezonde verzorgde omgeving, zorg voor iedereen, goed en veilig onderwijs en veiligheid staan hierbij voorop.
Als fractievoorzitter heb ik naast dit alles het doel om op bestuurlijk niveau de drempel tussen gemeente en de inwoners te verkleinen. Inwoners hebben veelal het gevoel van kastje naar de muur gestuurd te worden. Door mijn aanmelding in de pioniersgroep bestuurlijke vernieuwing wil ik samen met dat team werken naar een vereenvoudigd systeem waarbij de inwoner eenvoudig zijn vragen, opmerkingen en zorgen kan neerleggen en daarbij niet over te veel schijven hoeft te gaan zoeken.

Ook de verbindende samenwerking tussen de raads- en commissieleden wil ik de komende jaren enorm gaan versterken. Politiek bedrijven is goed en moet ook, maar als er zaken spelen die van dusdanig belang zijn die onze hele gemeente aangaan, is het goed als je hier met 33 paar schouders  onder gaat staan!

Naast deze bezigheden ben ik in het dagelijks leven raadsadviseur/plaatsvervangend griffier in de gemeente Uithoorn.

 

E-mail: suzanne@lokaalliberaal.nl
Tel: 06-37275210

Terug naar boven