Suzanne Kox-Meijer

Suzanne's Bio

Ik ben al jarenlang actief betrokken in de gemeente. Na 7 jaar actief in de wijkcommissie Zwanenkamp, en als een van de bestuursleden van de Skeelerronde van Maarssenbroek kreeg ik bij Lokaal Liberaal in 2014 de kans om mijn betrokkenheid verder uit te kunnen breiden tot raadslid en zo nog meer te kunnen betekenen voor mijn directe leefomgeving. De afgelopen vier jaar heb ik de inwoner centraal doen staan en vele bezoeken op locatie afgelegd. Waarbij de focus lag op de leefbaarheid van de inwoners van Stichtse Vecht. Leefbaarheid is voor mij een heel breed begrip. Of dit nou overhangend groen is, of dat thuiswonen een probleem omdat er niet voldoende zorg in huis is of zorgen om ruimtelijke ontwikkeling. Alles waar inwoners hun zorgen over willen uitspreken zijn even belangrijk en daar dient naar geluisterd te worden.
Dit maakt dat ik op veel vlakken actief ben is binnen de raad. Leefbaarheid is een onderwerp dat veel portefeuilles raakt. In de komende vier jaar wil ik deze lijn dan ook voortzetten. O.a. Bouwen & wonen, leven in een gezonde verzorgde omgeving, zorg voor iedereen, goed en veilig onderwijs en veiligheid staan hierbij voorop.
Als fractievoorzitter heb ik naast dit alles het doel om op bestuurlijk niveau de drempel tussen gemeente en de inwoners te verkleinen. Inwoners hebben veelal het gevoel van kastje naar de muur gestuurd te worden. Door mijn aanmelding in de pioniersgroep bestuurlijke vernieuwing wil ik samen met dat team werken naar een vereenvoudigd systeem waarbij de inwoner eenvoudig zijn vragen, opmerkingen en zorgen kan neerleggen en daarbij niet over te veel schijven hoeft te gaan zoeken.

Ook de verbindende samenwerking tussen de raads- en commissieleden wil ik de komende jaren enorm gaan versterken. Politiek bedrijven is goed en moet ook, maar als er zaken spelen die van dusdanig belang zijn die onze hele gemeente aangaan, is het goed als je hier met 33 paar schouders  onder gaat staan!

Naast deze bezigheden ben ik in het dagelijks leven raadsadviseur/plaatsvervangend griffier in de gemeente Uithoorn.

 

E-mail: suzanne@lokaalliberaal.nl
Tel: 06-37275210

Terug naar boven