Kenneth de Boer

Kenneth's Bio

Sinds oktober 2021 ben ik commissielid bij de fractie van Lokaal Liberaal.
In mijn voormalige woonplaats Utrecht was ik actief als commissielid bij de fractie van Stadsbelangen. Een lokale partij die zich inzet om in duidelijke taal de plannen onder de inwoners te brengen die vindt dat het geld moet besteed worden aan projecten die het woon en werkklimaat in Utrecht vergroten.
Na mijn verhuizing van Utrecht naar Stichtse Vecht zocht ik een partij die aansloot bij mijn politieke opvattingen en na het bestuderen van diverse verkiezingsprogramma’s sloot Lokaal Liberaal naadloos aan bij mijn opvattingen.

Mail: Kenneth@lokaalliberaal.nl
Tel: 06- 343 441 20

Jos van Nieuwenhoven

Jos's Bio

Met ingang van 30 november 2021 heb ik de VVD verlaten en de overstap naar Lokaal Liberaal gemaakt.
Bij de VVD is er geen mogelijkheid om na drie termijnen in de gemeenteraad te hebben gezeten om een verkiesbare plek op de kieslijst in te nemen. De VVD heeft aangegeven geen uitzondering te willen/kunnen maken op dit beleid.
Ik heb aangegeven graag nog een termijn als raadslid door te willen gaan met mijn werkzaamheden voor de inwoners en ondernemers van Stichtse Vecht.

Naast het raadslidmaatschap heb ik mij jarenlang op verschillende manieren ingezet voor de samenleving.
Van 1999 tot 2009 was ik voorzitter van de wijkcommissie Zwanenkamp en mede-oprichter van het eerste signaleringsteam in Stichtse Vecht.  In de wijkcommissie heb ik mij intensief bezig gehouden met het traject verganging hoogspanningsmasten, verbreden van de A2 en het geluidsscherm, de komst van de fietsbrug en de ontwikkelingen in Wijkpark Maarssenbroek.

Op dit moment ben ik voorzitter van het comité 4 en 5 mei Maarssen & Tienhoven en ben ik vrijwilliger bij Maarssen On Ice en De Vechtse Vaarparade.

Mail: jos@lokaalliberaal.nl

Ron Druppers

Ron'sBio

Ik ben Ron Druppers, in 1953 geboren op Zuilen waar ik tot mijn vierendertigste heb gewoond. Via de Achterhoek, de kop van Drenthe, Nieuwegein en Zuid-Frankrijk, kwam ik met mijn partner Carla Buijsman in 2001 terecht in Maarssenbroek.

In dat zelfde jaar ben ik als vrijwillige onbetaalde ombudsman gaan werken in Maarssen. Veel mensen met problemen wisten mij snel te vinden en dat heeft geleid tot de vraag van een politieke partij om dat ombudswerk namens die partij uit te gaan voeren. Tot op de dag van vandaag doe ik dat lk ombudswerk nog steeds voor Lokaal Liberaal. Sinds 2001 sta ik iedere dag klaar voor inwoners die tegen problemen aanlopen met de gemeente of andere instanties en daar zelf niet uitkomen.

Ik ben de politiek in gegaan omdat ik gemerkt heb, dat ik als ombudsman soms wel door twintig mensen benaderd werd met dezelfde problemen en iedere keer voor die ene persoon het probleem oploste, maar dat een structurele oplossing daarvoor uitbleef. In de politiek kan ik in één keer voor een totale groep van soms honderden mensen het probleem in één keer oplossen, een structurele oplossing bieden.

In 2002 ben ik actief geworden in de politiek en lid geworden van de commissie SoZa die zich onder andere bezig hield met Sociale Zaken en de WVG. Sinds 2006 ben ik achtereenvolgens raadslid geweest in Maarssen en na de fusie vanaf 1 januari 2011 tot op de dag van vandaag in Stichtse Vecht.

Ik geloof in samenwerken aan een leefbare maatschappij, daarom zit ik in de politiek, daarom zit ik bij Lokaal Liberaal.

 

Als u vragen heeft, nodig ik u van harte uit om contact met mij op te nemen.

Mail: ron@lokaalliberaal.nl

Tel: 06-44259225

Frank van Liempdt

 

Frank'sBio

Al meer dan twintig jaar betrokken bij het bestuur van de gemeente.

Oprichter van de partij Lokaal Liberaal.
Met ingang van 8 juli 2020 wethouder Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, water en Riool en dierenwelzijn.
1e locoburgemeester

Mail: frank@lokaalliberaal.nl
Tel: 06-53648180

Terug naar boven