Ron Druppers

Ron'sBio

Ik ben Ron Druppers, in 1953 geboren op Zuilen waar ik tot mijn vierendertigste heb gewoond. Via de Achterhoek, de kop van Drenthe, Nieuwegein en Zuid-Frankrijk, kwam ik met mijn partner Carla Buijsman in 2001 terecht in Maarssenbroek.

In dat zelfde jaar ben ik als vrijwillige onbetaalde ombudsman gaan werken in Maarssen. Veel mensen met problemen wisten mij snel te vinden en dat heeft geleid tot de vraag van een politieke partij om dat ombudswerk namens die partij uit te gaan voeren. Tot op de dag van vandaag doe ik dat lk ombudswerk nog steeds voor Lokaal Liberaal. Sinds 2001 sta ik iedere dag klaar voor inwoners die tegen problemen aanlopen met de gemeente of andere instanties en daar zelf niet uitkomen.

Ik ben de politiek in gegaan omdat ik gemerkt heb, dat ik als ombudsman soms wel door twintig mensen benaderd werd met dezelfde problemen en iedere keer voor die ene persoon het probleem oploste, maar dat een structurele oplossing daarvoor uitbleef. In de politiek kan ik in één keer voor een totale groep van soms honderden mensen het probleem in één keer oplossen, een structurele oplossing bieden.

In 2002 ben ik actief geworden in de politiek en lid geworden van de commissie SoZa die zich onder andere bezig hield met Sociale Zaken en de WVG. Sinds 2006 ben ik achtereenvolgens raadslid geweest in Maarssen en na de fusie vanaf 1 januari 2011 tot op de dag van vandaag in Stichtse Vecht.

Ik geloof in samenwerken aan een leefbare maatschappij, daarom zit ik in de politiek, daarom zit ik bij Lokaal Liberaal.

 

Als u vragen heeft, nodig ik u van harte uit om contact met mij op te nemen.

Mail: ron@lokaalliberaal.nl

Tel: 06-44259225

Terug naar boven