Woningbouw Kwadrant

Dinsdag was de commissie geheel gewijd aan Haagstede. Een woningbouwproject waarop een ontwikkelaar graag huizen wil bouwen in het Kwadrant. Dit Kwadrant ligt ingesloten tussen Bloemstede, Boomstede en Zuilense Ring. Het traject loopt nu al jaren en het college wil graag voor de zomer het bestemmingsplan door de raad hebben.

De commissie startte met 15 inwoners die kwamen inspreken. Grootste reden tot inspreken was de ontsluiting van Boomstede en de ligging van het beoogde appartementen complex. Doorn in het oog was vooral dat alle zienswijzen hierover zijn afgewezen.
Wél geluisterd, niets mee gedaan.

Na de commissie blijven voor Lokaal Liberaal een aantal zaken open. Dat het een mooi wijkje wordt, dat geloven we wel. Alleen niet met het hogere appartementen complex op deze plek. We zijn van mening dat met extra tijd en onderzoek er een wijk kan worden gebouwd die huidige inwoners en toekomstige inwoners tevreden stelt.

In de aanloop naar de commissie viel het ons wel op dat het college qua fijnstof met twee maten meet. Bij de A2 bleef het college maar procederen en bij Haagstede is er vrijwel geen last van uitstoot op 10 meter naast een snelweg…

Van de rapportages over geluid en fijnstof missen we de onafhankelijke onderbouwing. De aanvullende verkeersrapportage over de verkeersontsluiting is niet aanwezig, maar wordt wel vernoemd. De plek van het beoogde appartementencomplex is uiterst onhandig, maar de ontwikkelaar houdt vast aan een landmark en ‘esthetische lijnen’. Verder is er een huidig bestemmingsplan waaraan voorbij wordt gegaan qua regels voor bebouwing en afspraken met inwoners uit het verleden worden aan de kant geschoven. Daarop is het onzeker wanneer de provincie het stille asfalt aanbrengt op de Zuilense Ring. Dit stille asfalt is wel in de geluidsberekening meegenomen. Het is mogelijk dat dit nog 10 jaar gaat duren voordat het er ligt.

Deze zaken overziend, lijkt ons het plan nog niet besluitrijp.
Maar de meerderheid wil in de komende raad een besluit nemen over dit plan.

Terug naar boven