Schriftelijke vervolgvragen plasticinzameling

 

Lokaal Liberaal werd deze week opnieuw geconfronteerd met de problematiek rondom het inzamelen van plastic.
16 februari stelde wij al schriftelijke vragen, en de beantwoording daarvan beloofde een aantal verbeteringen. Echter blijken die verbeteringen tot nu toe nog niet echt resultaat te hebben zo blijkt uit de foto’s die bij ons zijn binnengekomen.

Reden voor ons om opnieuw vervolgvragen te stellen, en te vragen of de ophaalfrequentie bij deze “hotspots” te verhogen, maar ook de communicatie richting de bewoners te verbeteren en op deze manier kenbaar te maken dat er kleinere zakken beschikbaar die beter in deze containers passen.
Tot slot vragen wij of dit probleem voor de zomer kan worden opgelost zodat de inwoner kan genieten van een schone leefomgeving.

Wij hopen uiteraard op een positieve reactie!

Terug naar boven