Persbericht motie kleinschalige opvang asielzoekers Merwedeweg

Screen Shot 2015-01-15 at 12.32.05

 

 

 

Persbericht

Lokaal Liberaal is akkoord gegaan met het voorstel van de voorzitter van de raad om de motie kleinschalige opvang asielzoekers aan de Merwedeweg in een extra raadsvergadering in te dienen.

Deze vergadering zal plaats vinden op 3 februari a.s.

De burgemeester heeft verklaard aan Lokaal Liberaal dat het college in de tussentijd geen enkele overeenkomst met het COA zal sluiten.

Ook hebben wij er op aan gedrongen dat het college in de tussentijd elke nieuwe ontwikkeling c.q. verandering, direct zal communiceren met de gemeenteraad.

Lokaal Liberaal

Terug naar boven