Lokaal Liberaal wil geen grootschalige opvang in Stichtse Vecht

Woensdag 3 februari diende Lokaal Liberaal een motie in die ging over de mogelijke opvang van migranten op de Merwedeweg en dat dit er wat ons betreft niet meer dan 75 tot 100 mogen zijn. Wij dienden deze motie in naar aanleiding van recente uitspraken van het COA en ook van de plaatsvervangend korpschef dat kleinschalige opvang ook een optie is en ook een veel veiligere. Ook de enquête gehouden door de inwoners gaf ons reden om de motie in te dienen.
Wij zijn ten principale geen voorstander van opvang van migranten in onze gemeente: Het is niet in het belang van onze inwoners en ook zijn wij van mening dat hoe meer je er opvangt in Nederland, hoe meer er blijven komen.

AZC VANAF 300
Echter de meerderheid van de gemeenteraad had deze locatie al aangewezen en wel voor 300 of meer personen. De massaal aanwezige inwoners van Breukelen lieten de politiek ook weten dat er best draagvlak is voor opvang, echter niet voor grote hoeveelheden.

De inwoners riepen alle politici op om zich achter de motie van Lokaal Liberaal te scharen. Het leek er heel even op dat de fractie van Streekbelangen “om” ging. Zij hadden een korte schorsing nodig, het werd een uur…..in dat uur waren er klaarblijkelijk verhitte discussies in de achterkamer tussen diverse partijen want toen na een uur de vergadering verder ging kwam er geen verklaring van de voormalig inwonerspartij van Breukelen.

Sterker nog, in de eerste termijn van Streekbelangen werd gewoon gezegd dat ze tegen de motie van Lokaal Liberaal gingen stemmen, maar dat ze wel zeer kritisch het vervolgtraject gingen volgen……We hebben een aantal keer gevraagd wat dat nu precies betekent en hoeveel migranten Streekbelangen dan wel zag zitten op de locatie Merwedeweg. Uiteindelijk na veel aandringen en onder druk zetten kwam daar wat we wilden horen: zij gaan niet akkoord met 300 of meer personen mocht dat het voorstel worden van het college.
Een AZC bestaat uit minimaal 300 personen en door deze uitspraak van Streekbelangen verdwijnt de meerderheid die er was voor een AZC op die plek.
Wij kunnen ons dan ook niet voorstellen dat er daar toch eentje nog gaat komen.
Sterker nog: Laat de wethouder nu maar snel deze locatie vergeten en over gaan tot de orde van de dag. Het lijkt ons ook onnodig om verder te zoeken naar locaties, de buurgemeente Wijdemeren is bereid om er wel 8000 op te nemen en dat voorziet dan mooi in de provinciale quota.

ONBESCHOFT
Overigens namen een aantal partijen (CDA,CU/SGP,PvdA,D66) niet eens de moeite, of hadden niet eens het fatsoen, om aan de inwoners uit te leggen waarom ze persisteren in grootschalige opvang. Zij lieten dit over aan GroenLinks via een korte verklaring. Het meest onbeschoft was wel Ike Roetman van de CU/SGP. Die beschuldigde de inwoners die inspraken, dat ze teksten voorlazen die door Lokaal Liberaal waren opgeschreven!
Je moet maar het lef hebben om deze inwoners op deze manier weg te zetten en te schofferen.
Terwijl de CU/SGP de enige partij is die niet eens het fatsoen had om een gesprek te hebben met diezelfde inwoners toen die alle politieke partijen uitnodigden om eens te komen kijken en praten in het Rode Dorp.
De motie van Lokaal Liberaal haalde het niet, om onbegrijpelijke reden stemde zelfs StichtseVecht beweegt tegen, terwijl dhr. Van het Hof zich daarvoor altijd wel begaan had getoond met de inwoners van het Rode Dorp. Ook de genoemde 6 partijen die voor grootschalig zijn stemden ook tegen (inclusief Streekbelangen).

Winst
Wel winst is de duidelijk veranderde opstelling van Streekbelangen. Hierdoor lijkt een AZC op de Merwedeweg niet meer tot de mogelijkheden te behoren. En gelukkig maar, want als je 300 tot 400 migranten naast een wijkje met 80 inwoners zet dan vraag je om ellende.

Terug naar boven