Ontwikkelingen in ontwikkeling Sportpark Daalseweide

De plannen van vier sport verenigingen (v.v. Maarssen, Luck Raeck, OVVO en DWSM) zijn gelukkig nog steeds niet in een lade verdwenen. Ook andere sportverenigingen, die in Utrecht liggen, hebben soortgelijke plannen.

Op 27 maart hebben Stichtse Vecht en Utrecht een samenwerkingsdocument getekend om plannen verder uit te werken. Het wordt zo een project waar aan niet alleen Daalseweide, maar ook de Zuilenselaan en Elinkwijk gaan deelnemen.

Ook nu is de basis van het plan: Effectiever gebruik maken van de beschikbare gronden, dmv kunstgras en herindeling van velden. Vrijgekomen grond kan dan worden gebruikt voor woningbouw, om zo de investeringen te kunnen betalen.

We hopen dat de schaalvergroting het financieel aantrekkelijker maakt. Maar het kan ook remmend werken, doordat het een te groot project wordt. Er gaan ook andere belangen gelden, dus we moeten de wensen van Daalseweide goed blijven meenemen in de plannen.

Maar voor Utrecht is het ook een simpele doelstelling: het verouderde sportcomplex moet op de schop, en dit moet betaald worden met huizenbouw.

Bij de afgelopen informatieavond van 10 april bij Elinkwijk, zagen we gelukkig positief gestemde politieke fracties en sportverenigingen.

We hopen als lokaal Liberaal dat de politiek van Stichtse Vecht ook echt positief blijft. We zijn het peilstuk nog niet vergeten. ( https://lokaalliberaal.nl/ontwikkeling-sportpark-daalseweide/ ). Hierin werd gepeild door het college hoe de politieke fracties dachten over de plannen van de verenigingen. Hier vond de meerderheid van de politieke partijen, om verschillende redenen, dat het tegen het beleid is om op Daalseweide met geld te bouwen die uit gemeentegrond is opgebracht.

We blijven als Lokaal Liberaal voorstander van het upgraden van Daalseweide, al dan niet in samenwerking met Utrecht. Want we blijven stellen: Deze verenigingen willen samen aan hun toekomst bouwen. Voor de 2500 sporters nu en de velen die gaan volgen.

Officiële project pagina: http://www.zuilensevecht.nl/

Terug naar boven