Lokaal Liberaal dient AZC motie in

image1 - kopieOp de dag na de gemeenteraad, verscheen er een artikel in de Telegraaf.
Hierin stond een standpunt van het COA, dat er helemaal geen bezwaar is tegen kleinschalige opvang in Stichtse Vecht. Het COA stelt dat het juist de gemeenteraad is die dit bepaald. En dat het COA overal blij mee is en juist opteert voor kleinschaligheid.

Natuurlijk hebben we zélf contact gezocht met het COA. Het COA stelt, op onze vraag, dat het artikel in de Telegraaf correct is.

Kleinschalige opvang had al draagvlak bij inwoners, direct aanwonenden en bedrijven. Nu blijkt er ook bij het COA draagvlak voor kleinschalige opvang te zijn.

Dit standpunt staat haaks op de belangrijkste overweging van de gemeenteraad, om voor grootschaligheid te kiezen. Mede hierdoor was er een raadsmeerderheid welke, vooralsnog, koos voor 300-400 asielzoekers op de Merwedeweg.

Omdat er nu overal draagvlak is voor echte kleinschalige opvang, kiest Lokaal Liberaal ervoor om de volgende motie in te dienen:

Motie AZC kleinschalig, overleg COA

De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 26 januari 2016

Overwegende dat:
* De meerderheid van de raad de lokatie Merwedeweg heeft aangewezen als mogelijke plek voor een AZC,
* In de berichtgeving in De Telegraaf van 15 januari het COA duidelijk stelde dat ze in kleinschalige AZC/Opvang geïnteresseerd zijn,
* Er voor kleinschalige opvang “maximaal 75 personen” wel draagvlak bestaat in de buurt van de Merwedeweg.

Draagt het college op om:
In de overleggen met het COA enkel en alleen te spreken over, en te gaan voor, een kleinschalige opvang van asielzoekers op de lokatie Merwedeweg.

En gaat over tot de orde van de dag.

Tot zover de motie.

De volgende vraag kan zijn, waarom de wethouder dit COA standpunt niet kon bevestigen op vragen van de gemeenteraad.
De wethouder is vanuit zijn functie namelijk contacthouder met COA.

Maar dat, dat is weer een heel ander verhaal.

image1

 

Terug naar boven