Hogere vergoeding wettelijk verplicht eigen risico zorgkosten.

Toen Lokaal Liberaal in het huidige College zitting nam, heeft Lokaal Liberaal onder andere bedongen dat er verschillende regelingen terugkwamen.

Één van de regelingen was de compensatieregeling voor het wettelijk verplicht eigen risico zorgkosten.

In eerste instantie was de regeling, die bedoeld is voor mensen met een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm, zodanig dat er maximaal € 150,- van het eigen risico gecompenseerd kon worden.

Het college heeft nu besloten om de regeling te verruimen.

De nieuwe regeling, die met terugwerkende kracht ingaat op 1 januari 2021, vergoedt het verplicht eigen risico dat inwoners moeten betalen als deze hoger is dan € 85,-. Dit houdt in dat er nu een maximale compensatie van het verplicht eigen risico mogelijk is van € 300,-.

Belangrijk om te weten is dat deze compensatieregeling geldt voor alle inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm, ongeacht bij welke Zorgverzekeraar zij verzekerd zijn.

Doordat de nieuwe regeling met terugwerkende kracht ingaat zullen inwoners die reeds een tegemoetkoming hebben ontvangen een nabetaling ontvangen.

De fractie van Lokaal Liberaal is blij dat deze wijziging, van de door hen in het leven geroepen compensatieregeling, vooral de mensen met een laag inkomen wat extra financiële ruimte geeft in een periode waarin de kosten voor levensonderhoud flink zijn gestegen en hun inkomsten alleen maar geïndexeerd zijn.

 

                                                                                Artikel RTV Stichtse Vecht 
Terug naar boven