Besluit vergunninghoudersparkeren ingetrokken

parkerenvergunningshouders

Enige tijd geleden heeft wethouder de Groene (D66) een verkeersbesluit over parkeervergunningen genomen.
Dit besluit was op minieme informatie en op verzoek van enkele Langegracht bewoners genomen.

In de begrotingsraad van 8 november jl. heeft Lokaal Liberaal een motie aangekondigd tot het intrekken van dit verkeersbesluit.

Hiervoor al had Lokaal Liberaal vragen gesteld over dit verkeersbesluit.
(zie http://lokaalliberaal.nl/parkeerbesluit-langegracht-en-zandweg/  )

De wethouder gaf aan dat het huidige proces niet goed was. Hij stelde ook dat het verkeersbesluit werd ingetrokken. Daarnaast kondigde hij aan dat hij wel een proces wil ingaan over het oplossen van de parkeerproblematiek. Omdat wij goede processen steunen, hebben wij onze motie aangehouden. De toekomst zal uitwijzen of we deze alsnog in stemming laten brengen.

Het vergunninghoudersparkeren op de Langegracht en Zandweg is dus van de baan. Dit is, ook gezien de hoeveelheid bezwaarschriften, een goede zaak. De bezwaren kwamen van inwoners en ondernemers vanuit de Langegracht, Schoutenstraat, Maarsseveensegrachtje en de omliggende straten.

We blijven vinger aan de pols houden over toekomstige plannen.

Parkeerbesluit Langegracht en Zandweg

parkerenvergunningshoudersHet college heeft een verkeersbesluit genomen over het instellen van parkeervergunningen.
Dit gaat voor de Langegracht en een gedeelte van de Zandweg gelden.
Bewoners mogen één geregistreerde auto op de gracht parkeren.
Voor anderen is het hier verboden te parkeren.

Wat zijn de gevolgen voor de buurt en de bewoners zelf?
De straten om dit gebied heen zullen die vollopen met de extra’s auto’s van de grachtbewoners?
Kort parkeren om even snel bij een lokale ondernemers langs te gaan, waar is dat nog mogelijk in het gebied?

We hebben de volgende vragen aan het college gesteld, deze zijn onder het bericht uit de VAR te lezen.

ophef-betaald-parkeren-var

vragen-vergunninghoudersparkeren-langegracht-zandweg