U 10 bijeenkomst circulaire Economie

Lokaal Liberaal was op woensdag 30 november aanwezig bij de U10 bijeenkomst over Circulaire economie. Circulaire economie is het best samen te vatten als: het door hergebruik van materialen verlengen of vernieuwen van de economische waarde van die materialen.

Doel van de avond was om de bestuurstafels te adviseren over de ontwikkeling van de circulaire economie in Utrecht

image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastheer Bas Verkerk – waarnemend burgemeester van De Bilt – hield de aanwezigen voor dat Utrecht wel zijn best moet doen om de koppositie als meest competitieve regio van Europa te behouden. De economie circulair maken kan daarbij helpen, want dat levert immers een forse banengroei en een groter regionaal product op, heeft TNO becijferd. Daarna kreeg Jan van Zanen – de regiovoorzitter – het woord. Hij wees op het belang van regionale agendasetting door de raden. Op een U10 beraad(t) als vanavond geven raadsleden aan de bestuurstafels aan wat zij belangrijk vinden voor de regio. Deze avond ging het dus over circulaire economie.

Het inhoudelijke deel van de avond begon met een film waarin werd uitgelegd dat binnenstedelijk bouwen ook circulair bouwen kan betekenen. Er moet meestal immers eerst worden gesloopt of liever gezegd gedemonteerd en de materialen die daarbij vrij komen kunnen weer opnieuw als bouwmateriaal worden gebruikt. De film laat een aantal geslaagde voorbeelden in Nederland zien.

Geïnteresseerd in het fimpje? Bekijk ‘m hier:

In een korte presentatie legde wethouder Lot van Hooijdonk (Utrecht) uit wat er zoal aan initiatieven in de regio zijn en welke kansen dit biedt voor de regio.

Bekijk de presentiatie hier:

Bottom line is dat Circulaire economie de regio Utrecht circa 280 miljoen euro kan opleveren, en zo’n 2200 banen kan scheppen.

Na de algemene presentatie werd er verder gesproken in themagroepen. Lokaal Liberaal sloot aan bij de themagroep over biomassa. Onze eerste keuze (van Afval naar grondstof) was helaas vol, maar ook bij biomassa hebben we een paar interessante zaken gehoord waar we een rol zien voor Nyenrode, samen met Utrecht Science Park en Wageningen Universiteit.

In het kort komt het er op neer dat je uit biomassa grondstoffen zoals eiwitten kunt winnen. Die kunnen bij medicijnontwikkeling op het Utrecht Science Park gebruikt worden of bij Wageningen universiteit in het kader van voedselontwikkeling. Nyenrode kan bijdragen door diverse onderzoeken te faciliteren, bijvoorbeeld naar economische haalbaarheid van zulke initiatieven.

Geïnteresseerd in de terugkoppeling van alle thematafels? Lees het hier:
Waar circulaire economie wellicht klinkt als een geitenwollensokkenthema is het de fractie van Lokaal Liberaal duidelijk geworden dat dit zeker niet het geval is. Mits we het als regio goed aanpakken, biedt de circulaire economie veel werkgelegenheid en kan het de economie van de regio en dus ook van Stichtse Vecht, verbeteren.

Wordt ongetwijfeld vervolgd!

 

Terug naar boven