Besluit vergunninghoudersparkeren ingetrokken

Enige tijd geleden heeft wethouder de Groene (D66) een verkeersbesluit over parkeervergunningen genomen. Dit besluit was op minieme informatie en op verzoek van enkele Langegracht bewoners genomen. In de begrotingsraad van 8 november jl. heeft Lokaal Liberaal een motie aangekondigd tot het intrekken van dit verkeersbesluit. Hiervoor al had Lokaal …

Parkeerbesluit Langegracht en Zandweg

Het college heeft een verkeersbesluit genomen over het instellen van parkeervergunningen. Dit gaat voor de Langegracht en een gedeelte van de Zandweg gelden. Bewoners mogen één geregistreerde auto op de gracht parkeren. Voor anderen is het hier verboden te parkeren. Wat zijn de gevolgen voor de buurt en de bewoners …

Terug naar boven