Motie Lokaal Liberaal & VVD en M2000 snoeien en dan weer groeien.

 

De fracties van Lokaal Liberaal en de VVD zullen in de raad van 2 oktober een motie indienen waarbij het college wordt opgeroepen om een inventarisatie te maken van de bomen die dicht in de woonkernen staan en die tot schade en overlast zijn van onze inwoners.
Sommige bomen staan er reeds lange tijd, soms 40 jaar of langer.  Toen deze bomen werden geplaatst was er nog lang zoveel niet bekend over de groei en de mogelijke overlast.  Daarnaast heeft de gemeente geen bomenplan en zijn de bomen lang niet onderhouden en teruggesnoeid.
Sommige bomen groeien bij de inwoners bijna naar binnen, slaan bij een zuchtje wind tegen de gevel of maken schade aan dakgoten.
Lokaal Liberaal en VVD hebben naar aanleiding van de eerder gestelde schriftelijke vragen een motie opgesteld om hier een inventarisatie van te maken om te zien om hoeveel bomen dit gaat, wat voor bomen het zijn en in hoeverre deze bomen een risico vormen om zo later tot een volgende stap over te gaan en de bomen op een verstandige wijze terug te snoeien en te onderhouden.

 

Onze schriftelijke vragen:

34. Antw. vr. S. Kox (Lokaal Liberaal) en R. Nederend (VVD) – SV snoeionderhoud bomen – 20180710

 

Onze motie voor 2 oktober:

Motie LL, VVD en M2000 – eerst snoeien, dan weer groeien
Terug naar boven