Motie Huishoudelijke hulp

huishoudhulp

De fractie van Lokaal Liberaal heeft in de raad van 27 september een motie (mede) ingediend die tot doel heeft om met onmiddellijke ingang (per 1-10- 2016), alle inwoners met huishoudelijke ondersteuning, hun ‘oude uren’ terug te geven van vóór 1 januari 2016 wanneer de nieuwe hulp qua tijd minder was dan in de situatie voor 1 januari 2016.
Wat is er aan de hand?

Door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechtbank op het gebied van sociaal bestuursrecht) moet de gemeente de huishoudelijke hulp die aan onze inwoners gegeven wordt, aanpassen. Het komt erop neer dat de gemeente de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verkeerd heeft geïnterpreteerd en de fout is ingegaan vanaf 1 januari 2016.

De gemeente wil nu op de bestaande, foute voet verder en ondertussen de situatie stapsgewijs aanpassen voor de inwoners die benadeeld zijn.

Dat is hetzelfde als een speurtocht lopen, weten dat je fout zit maar toch hopen dat je bij de volgende kruising spontaan de weg terug vindt. Lokaal Liberaal vindt dat er maar één oplossing is voor dit probleem: teruggaan naar de situatie waarin je weet dat je nog op het goede spoor zat en vanaf daar opnieuw beginnen.
Het gaat om mensen die veelal in een afhankelijke positie verkeren en deze hulp nodig hebben. Daar moet een goede en gedegen oplossing voor gevonden worden. Half werk zoals de gemeente wil is volstrekt onacceptabel. Daarom diende Lokaal Liberaal mede deze motie in.

De motie kreeg om onbegrijpelijke redenen onvoldoende steun. Technisch geneuzel van onder andere de fractie van het CDA “dat het zo toch ook wel op te lossen is, en daarom steunen wij de motie niet”, geven duidelijk aan dat deze partij zijn gezonde verstand toch even kwijt is en niet helemaal lijkt te weten waar het nu precies over gaat. In het raadsbesluit staat namelijk letterlijk dat als er gekozen zou worden voor deze “optie B” dit tot bezwaren van inwoners zou leiden die ertoe zouden leiden dat er versneld een herindicatie zou moeten plaatsvinden met alle juridische ellende en kosten van dien.

Nadat we het CDA herhaaldelijk kritisch ondervroegen wat het CDA dan gaat doen voor inwoners die nu niet krijgen waar ze wel recht op hebben bleef een antwoord uit. Met de wisseling in de wacht in de top van het CDA zijn klaarblijkelijk ook wat menswaardige intenties verdwenen.

Nog zo’n treurig verhaal was het betoog van D66. De coalitieleider was of slecht voorbereid of had gewoon de verkeerde woordvoerder voor het spreekgestoelte geparkeerd. D66 steunde de motie niet, maar op onze vraag waarom dan niet kwam wat gehakkel en uiteindelijk gemompel over “iets met kosten”. Op onze vraag om hoeveel kosten dat ging kwam het antwoord “100.000 euro”

Daarop gaven wij aan dat de raad juist voor dit soort tegenvallers een risicoreserve gevormd heeft waar let wel, enkele miljoenen euro’s in geparkeerd staan. Nadat we D66 er maar eens op gewezen hadden dat de dekking dus geen probleem was, liep het betoog bij D66 geheel vast.

We hebben nog even geprobeerd D66 uit te leggen dat recht doen aan en staan voor de belangen van je inwoners volgens ons is waar je volksvertegenwoordiger voor geworden bent. En dat een dat de rechten van inwoners geweld aandoet dus verworpen moet worden middels een correctie door de raad.

Het is te beschamend voor woorden dat je als grootste partij dat niet inziet. Wij hebben de fractie van D66 daarom maar aangegeven dat ze hun geplande zorgspreekuur voor de dag erop net zo goed niet hoeven houden want het is ten enenmale onduidelijk wat D66 op heeft met zorg. Wat ons betreft helemaal niets. De kans dat D66 wel iets gaat begrijpen van afhankelijke inwoners met een zorgbehoefte achten we fors kleiner dan de kans dat Lokaal Liberaal zich bekeert tot het communisme overigens.

De motie kreeg uiteindelijk alleen steun van de indieners Lokaal Liberaal, Maarssen 2000, PvdA en Stichtse Vecht Beweegt. Deze partijen overleggen nu hoe zij de gedupeerde inwoners zo goed mogelijk bij kunnen staan. We houden u op de hoogte!

Terug naar boven