Lokaal Liberaal stemt tegen motie GroenLinks e.a. – Opvang alleenstaande minderjarige asielzoekers

Afgelopen raadsvergadering stond er een motie van GroenLinks, PvdA, SP, Samen Stichtse Vecht, CDA en ChristenUni/SGP op de agenda die opriep om plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers te realiseren.
 
Bij de beraadslaging was het al snel duidelijk dat dit voorstel kon rekenen op steun van een groot deel van de gemeenteraad.
Lokaal Liberaal heeft echter (net als Het Vechtse Verbond) een totaal ander geluid laten horen.
 
De fractie van Lokaal Liberaal is van mening dat het opvangen van 1,2 of 3 alleenstaande minderjarige asielzoekers slechts symboolpolitiek is voor een veel groter probleem.
Een probleem dat in de basis aan de landelijke politiek is om te lossen. Echter de landelijke politiek krijgt het maar niet voor elkaar om grip te krijgen op het asielbeleid, en ook de asielwet wil maar niet van de grond komen.
 
Om dan met een motie te komen waarbij je enkele jeugdigen wilt opvangen is wat ons betreft dan ook een absolute bühnemotie.
Wij zijn van mening dat deze druppels het echte probleem niet gaat oplossen en draagt wat ons betreft echt niets bij aan de oplossing van de enorme stroom van asielzoekers die zich dagelijks melden in Ter Apel.
 
Daarbij denken wij, dat wanneer dit soort kinderen “relatief” eenvoudig worden opgevangen, dat de deur hiermee wordt opengezet en ouders hun kind sneller over de grens zullen zetten om zich later weer met elkaar te kunnen verenigen.
 
Geheel ten onrechte bracht het CDA met een interruptie op het betoog van Lokaal Liberaal in, dat al deze kinderen geen ouders meer hebben en dat er dus geen gezinshereniging kan plaatsvinden.
Dit is echter geheel onjuiste informatie, want als een alleenstaande minderjarige vreemdeling op het moment dat hij/zij asiel aanvraagt alleenstaand en onder de 18 jaar is, kan hij/zij de ouders laten nareizen. De minderjarige is echter zonder ouders naar dit land gekomen, maar dat wil niet zeggen dat deze geen ouders meer heeft.
Dit is ook bevestigd door de Immigratie en Naturalisatie dienst.
 
 
Lokaal Liberaal heeft daarom ook tegen deze motie gestemd.
De motie is uiteindelijk met 24 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen.
 
Terug naar boven