Dinsdag 4 maart ondernemersdebat OSV

Dinsdag 4 maart 2014 zal ‘s avonds bij RTV Stichtse Vecht het ondernemersdebat van Ondermersvereniging Stichtse Vecht (OSV) worden gehouden.
Uiteraard zijn wij van Groep Frank van Liempdt Lokaal Liberaal hierbij aanwezig.
Ondernemers namelijk zijn een heel belangrijke groep binnen onze gemeente.
Zij zijn de motor van onze lokale economie, bron van werkgelegenheid en verdienen derhalve alle steun van ons gemeentebestuur.
Wij hebben ons de afgelopen jaren reeds vele malen ingezet om een gunstig ondernemersklimaat te realiseren.
Veel van onze voorstellen zijn helaas tot nu toe steeds afgewezen door de
college partijen.

Waar staan wij voor?

Een gunstig ondernemersklimaat behelst wat ons betreft lage lasten.
Wij beloven u geen belastingverhogingen meer!
Wij beloven u maximale ondernemersvrijheid.
As u uw onderneming op zondag geopend wilt hebben,
dan moet dat wat ons betreft kunnen!

Het gaat hier om keuze vrijheid.

Ook willen wij de bereikbaarheid garanderen voor uw onderneming.
Onnodige verkeers-remmende maatregelen (zoals oa die op de kerkweg)
dienen te verdwijnen.
Nooit meer betaald parkeren en ook niet overal een blauwe zone invoeren.
Wij willen zorgen dat mensen de tijd hebben om uw onderneming te bezoeken.

In het verleden heeft Groep Frank van Liempdt Lokaal Liberaal zich al fel opgesteld tegen de invoering van reclame belasting.
Wij staan nog steeds op het standpunt dat ondernemers niet als ordinaire melkkoe van de gemeente mogen worden beschouwd.

Bij het maken van nieuw gemeentelijk beleid dienen ondernemersorganisaties nauw betrokken te worden.

Het gemeentebestuur moet en kan nooit op de stoel van de ondernemer gaan zitten, echter dient wel haar best te doen om de ondernemer zo veel mogelijk te ondersteunen en faciliteren.
Wij denken hierbij aan eenvoudige regelgeving,  meedenken over wat wel kan in plaats van alleen zeggen wat niet kan in een bestemmingsplan.

Meldpunt bij de gemeente voor startende ondernemers waarin adequate begeleiding en advies door papiermolen wordt gegeven.
En wijzen op eventuele gemeentelijke ondersteuning/ subsidies (ondernemersloket)

Terug naar boven